Varlıkların niteliklerine (oluşlarına) göre isimler,
-Somut İsim,
-Soyut İsim,
Varlıklara verilişlerine göre isimler,
-Özel İsim,
-Cins İsim,
Varlıkların sayılarına göre isimler,
-Tekil isim,
-Çoğul isim,
-Topluluk İsmi,

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Yurdumuzu aydınlatan sabahlar Düşmanlara korku veren silahlar, Tersane, fabrikalar, tezgahlar Göze çarpan her ne varsa: Atatürk Yukarıdaki dörtlükte kaç tane özel ad vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 2. "Bu şiirde Atatürk'ün hizmetleri anlatılmaktadır." tümcesinde "Atatürk'ün" kelimesinde niçin kesme işareti kullanılmıştır?
  A) Özel ad olduğu için
  B) Çok heceli olduğu için
  C) Tür adı olduğu için
  D) Ad olduğu için
   SEÇ
 3. "Elimi yüzümü yıkadım; çantama kitabımı koydum." tümcesinde kaç tane ad vardır?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
   SEÇ
 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin yalın halindedir?
  A) Sıraya
  B) Okulda
  C) Perde
  D) Kapıdan
   SEÇ
 5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Gezmeye Seda da geldi.
  B) İlker'i bugün yolcu ettik.
  C) Köpeğimiz karabaş ortalarda yok.
  D) Yeni il olan kentlerimizden biri de Yalova'dır.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi birleşik ad değildir ?
  A) Kalemtraş
  B) Postahane
  C) Pastahane
  D) Çiçekçilik
   SEÇ
 7. Ev, Okul, Ali, Erzurum, Kalem Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi yerine göre isim de olabilir?
  A) Diken
  B) Gül
  C) Dal
  D) Koku
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi somut isim değildir ?
  A) Çanta
  B) Çekirdek
  C) Bilezik
  D) Cesaret
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir?
  A) Öğrenci
  B) Sıra
  C) Tahta
  D) Küme
   SEÇ
 11. "Küçük" kelimesi, hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?
  A) O, küçük bir köyde oturuyordu.
  B) Küçük çocuklarla oynamayı çok severdi.
  C) Küçük, ayaktaki yaşlı adama yerini verdi.
  D) Öğrenciler bahçedeki küçük taşları topladılar.
   SEÇ
 12. Azdı - Çöplük - sinirli - sınav - fakat - ile - okul Yukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi isimdir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir addır?
  A) Parfüm
  B) Özgürlük
  C) Terlik
  D) Saat
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden kaç tanesi isimdir? koştu, Ordu, kalem, biz, geldi
  A) 1
  B) 4
  C) 2
  D) 3
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir ?
  A) Fransa
  B) Çocuk
  C) Ordu
  D) Mehmet
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır?
  A) Burak
  B) Kitap
  C) Ankara
  D) Kızılırmak
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir?
  A) Denizci
  B) Denizde
  C) Denize
  D) Denizden
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi basit isimdir?
  A) Çantacı
  B) Bilezik
  C) Çekirdekci
  D) Cesaretli
   SEÇ
 19. "Melis, bir melek gibi iyi kalplidir." Cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşidi nedir?
  A) Özel isim-soyut isim
  B) Cins isim- özel isim
  C) Özel isim- somut isim
  D) Cins isim- somut isim
   SEÇ
 20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir ?
  A) Gelibolu
  B) Yeniçeri
  C) Anadolu
  D) Tahta masa
   SEÇ