Test Çöz,ilköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürk İlkeleri, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği ara, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri etkinliği bul, Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği çöz,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri 2 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Kasım 2011 Cumartesi 16:13
Güncellenme tarihi
16 Subat 2019 Cumartesi 05:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
90378
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Atatürk’ün yaptığı yeniliklerin tamamına ne ad verilir? 
A) İnkılap 
B) İlkeler 
C) Yönetim 
D) Laiklik

2. Atatürk İnkılaplarının dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yenilikçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Çağdaşlaşma 
D) Gereklilik

3. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek, onları korumak ve yaşatmak ne olarak açıklanabilir? 
A) Yenilikçilik 
B) Atatürkçülük 
C) Milliyetçilik 
D) Halkçılık

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün başlıca amaçlarından birisi değildir
A) Tam bağımsızlık 
B) Toplum refahını sağlamak 
C) Akıl ve bilimi rehber kılmak 
D) Savaşları zaferle sonuçlandırmak

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz? 
A) Akılcılık 
B) Bilimsellik 
C) Çağdaşlık 
D) Savaşçılık

6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir
A) Milli birlik 
B) Vatan ve millet sevgisi 
C) Misak-ı milli 
D) Milli egemenlik

7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının amaçlarında birisi olamaz? 
A) Hukuk alanında yenilikler yapmak 
B) Türk toplumunu çağdaşlaştırmak 
C) Türklere mutlu bir yaşam sağlamak 
D) Barış içerisinde mutlu yaşamak

8. Atatürk’ün inkılaplar yapmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türk toplumunu bilisel olarak çağdaşlaştırmak 
B) Cumhuriyet yönetimini yerleştirmek 
C) Birlik ve beraberliği sağlamak 
D) Türkiye’de dil birliğini sağlamak

9. Atatürk’ün yaptığı en önemli inkılap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

10. Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan inkılaplardan birisi değldir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

11. Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

12. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

13. Aşağıdakilerden hangisi din alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

14. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir
A) Aşar vergisinin kaldırılması 
B) Örnek çiftliklerin kurulması 
C) Türk medeni kanunun kabulü 
D) Ölçü ve tartı aletlerinde yapılan yenilikler

15. I. Halifeliğin kaldırılması. II. Aşar vergisinin kaldırılması. III. Çiftçiye ucuz kredi verilmesi VI. Demir yollarının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir
A) I 
B) II 
C) III 
D) VI

16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir
A) Şapka kanunu 
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 
C) Takvim ve saat alanında yenilik yapılması 
D) Halifeliğin kaldırılması

17. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir
A) Tevhid-i Tedrisat kanunu 
B) Harf inkılabı 
C) Şapka inkılabı 
D) Türk tarih kurumunun kurulması

18. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir
A) Mecellenin kaldırılması 
B) Türk medeni kanunun kabulü 
C) Soyadı kanunu 
D) Türk Dil Kurumunun kurulması

19. Türk Dil Kurumunun kurulmasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? 
A) Türkçenin bilim dili haline getirilmesi 
B) Türk tarihinin kaynaklara dayandırılarak incelenmesi 
C) Türk dilinin yabancı dillerin etkilerinden kurtarılması 
D) Konuşma dili ile yazı dilinin aynı olmasını sağlamak

20. Şapka Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplarımızdandır? 
A) Eğitim alanında inkılaplar 
B) Toplum alanında inkılaplar 
C) Siyasi alanda yapılan inkılaplar 
D) Ekonomik alanda yapılan inkılaplar