Test Çöz,ilköğretim 5.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Genel Değerlendirme Tarama, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 5.Sınıf Genel Değerlendirme Tarama tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Genel Değerlendirme Tarama tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Genel Değerlendirme Tarama tanıtma anlatma etkinliği ara, 5.Sınıf Genel Değerlendirme Tarama etkinliği bul, Genel Değerlendirme Tarama tanıtma anlatma etkinliği çöz,

5. Sınıf Türkçe Genel Tarama 4 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
18 Kasım 2011 Cuma 20:48
Güncellenme tarihi
16 Ocak 2019 Carsamba 01:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15259
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Hoşgörü olmadan dostluk, arkadaşlık ve barıştan söz edilemez. Hoşgörülü olmak, kazanabileceğimiz en güzel kişilik özelliklerinden biridir. Bu özellik sayesinde arkadaşlarımızla ve çevremizle daha iyi ve kalıcı ilişkiler kurarız. Arkadaşlarımıza karşı daha anlayışlı olur, onları daha çok severiz. Paragraftan, hoşgörü ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?  
A) İnsanlar arasında yakınlaşmayı sağladığı  
B) Dostluğun temelini oluşturduğu  
C) Arkadaşlıkların kalıcı olmasını sağladığı  
D) Doğuştan gelen bir özellik olduğu 
2. İnsanoğlu, binlerce yıldır doğaya egemen olmak istemiştir. Bunun sonucunda da rahat bir nefese, bir tutam yeşile, bir yudum temiz suya hasret kalmıştır. İnsanlar dünyayı öylesine kirletmiştir ki yarattıkları çöplükte şimdi boğulma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu paragraf bir yazının hangi bölümünden alınmıştır?  
A) Giriş  
B) Başlık  
C) Gelişme  
D) Sonuç 
3. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu, yorgun veya alkollü olarak araç kullanan; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların baş sorumlusudur. Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıda-kilerin hangisinden söz edilmemiştir?  
A) Araçlardan kaynaklanan hatalardan  
B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden  
C) Sürücülerin hız sınırını aşmasından  
D) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından 
4.  
Sevin çocuklar, ışığı renkleri,  
Ağaran günü,  
Kelebekleri,  
Karayı bile  
Sevgisiz gidilmez güzele, sevince.  
Her çiçek güzeldir sevince …  

Selahattin BATU Şiirden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?  
A) Ölçüsüzce sevmek gerektiğine  
B) Güzelliklerin sevgiyle görülebileceğine  
C) Doğayı sevmek gerektiğine  
D) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine çok severiz. 
5. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” Diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A) Bilinçli olduğu  
B) Duyarlı olduğu  
C) Üzgün olduğu  
D) İleri görüşlü olduğu 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?  
A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu.  
B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur.  
C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.  
D) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi. 
7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı yoktur?  
A) Bu arkadaşımızın garip davranışları bizi korkutuyor.  
B) İnsan olarak vazifemiz iyi, dürüst ve ahlaklı olmak değil midir?  
C) Dün olduğumuz imtihandan oldukça yüksek not aldım.  
D) Her kuşak kendinden sonraki nesillere pek çok eser bırakır. 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?  
A) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.  
B) Elma ve şeftali yaz meyvesidir.  
C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.  
D) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı. 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?  
A) Bilgisayar alındığı için işimiz kolaylaştı.  
B) Hasta her geçen gün daha da kötüleşiyor.  
C) Kitap okumak üzere buraya geldim.  
D) Böylece otelime doğru yola çıktım. 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?  
A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir.  
B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.  
C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.  
D) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştırır. 
11. “Çevirmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “yolundan alıkoymak” anlamında kullanılmıştır?  
A) O kadar gururlu ki, kendisine yollanan parayı geri çevirmiş.  
B) Bahçenin etrafını duvarla çevirerek evi korumaya almışlar.  
C) Başını çevirmeden annesine cevap verdi.  
D) Arkadaşım bizi çevirip evine götürdü. 
12. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?  
A) Enli – geniş  
B) Arı - saf  
C) Aç – tok  
D) Kaygı – tasa 
13 “Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?  
A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.  
B) Güreşçi rakibini yere yıktı.  
C) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık.  
D) Yaşadığı son olaylar onu yıktı. 
14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eylem (iş,oluş,hareket) bildirmez?  
A) Cırcır böcekleri sesleriyle çocukları dışarı çağırıyorlardı.  
B) Annem mutfakta akşam için börek yapıyor.  
C) Elif’in kedisinin adı Mırnav’dır.  
D) Sınıftaki öğrenciler bu konuyu aralarında tartıştılar. 
15. “Öfkeli davranarak başkalarını kıranlar, başkaları tarafından kırılırlar. Kendilerine de kötü davranırlar.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Keskin sirke küpüne zarar  
B) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.  
C) Rüzgar eken, fırtına biçer.  
D) Görünen köy kılavuz istemez. 
16. “Bu kadarcık da olsa yardım edelim de ………………………………… dedik.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin yazılması daha uygun olur?  
A) Bir baltaya sap olalım  
B) Çorbada tuzumuz olsun  
C) Canımızı dişimize takalım  
D) İçimize bir kurt düştü 
17. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  
A) Altın - bakır  
B) Hatıra - anı  
C) Eser - yapıt  
D) Görev – vazife 
18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin “-den” hal ekini almıştır?  
A) sesleri  
B) gözlerinde  
C) savaştan  
D) fidana 
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?  
A) Geziye çıkarken iki ayağımı bir pabuca soktular.  
B) Köyüm gözümde tütüyor, yaz gelse de köyüme gitsem.  
C) Sorunun çözülmediğini gören müdür çok kızdı.  
D) Altınları gören adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. 
  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özellik bildiren sözcük pekiştirilmemiştir?  
A) Ali arı gibi çalışkan bir çocuktu.  
B) Masaya kardan daha beyaz bir örtü örttüler.  
C) Üzerinde sarı bir gömlek vardı.  
D) En uzun yazıyı o yazmıştı.