Test Çöz,Ortaokul 5.Sınıf, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler etkinlikleri, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler öğretimi, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler çalışma sayfası, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler eşleştirme, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Ürettiklerimiz akıllı tahta etkinliği, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tablet uygulaması, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği bul, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği oku, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği izle, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 5.Sınıf Ürettiklerimiz tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz 3 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Subat 2013 Cuma 20:51
Güncellenme tarihi
17 Subat 2019 Pazar 13:27
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
24269
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir? 
A) ticaret 
B) ithalat 
C) ihracat 
D) ekonomi

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur? 
A) para, yol, zaman 
B) insan gücü, sermaye, hammadde 
C) iklim, enerji, sermaye 
D) sermaye, hammadde,zaman

Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir? 
A) pirinç 
B) arpa 
C) buğday 
D) zeytin

Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir? 
A) sermaye 
B) toprak 
C) hammadde 
D) güç

Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir? 
A) ithalat 
B) ihracat 
C) ekonomi 
D) ticaret

Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; I. Yağış düzeni II Tarım alanlarının azalması III. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) Yalnız III

I. Çiftçi
II. Ekmek
III. Buğday
IV. Fırın
V. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur? 
A) I - III - V - IV - II 
B) I - II - III - IV - V 
C) I - III - II - V - IV 
D) I - III - II - IV - V

Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez? 
A) Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu. 
B) Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu. 
C) İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu. 
D) Ülkede sanayinin geliştiğini

İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. 
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İklim özellikleri 
B) Ekonomik faaliyetler 
C) Bitki örtüsü 
D) Nufus yoğunluğu

1-İnsan gücü
2-Hammadde
3-Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir? 
A) 1 
B) 1 ve 2 
C) 1,2 ve 3 
D) 1 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur? 
A) İnsangücü, hammadde ve sermaye 
B) İnsangücü, iklim ve deniz 
C) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin 
D) Sermaye turizm ve tarım

Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz. 
A) Balıkçılık-Urfa 
B) İpekböcekçiliği-Bursa 
C) Taşkömürü-Rize 
D) Çay -Zonguldak

Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir? 
A) Marmara Bölgesi 
B) Doğu Anadolu Bölgesi 
C) Ege Bölgesi 
D) Akdeniz Bölgesi

Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir? 
A) Pamuk 
B) Susam 
C) Zeytin 
D) Buğday

Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur? 
A) Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
B) Tütün-Karadeniz Bölgesi 
C) Mercimek-Akdeniz Bölgesi 
D) Zeytin-Karadeniz Bölgesi

Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir? 
A) İstanbul 
B) Hakkari 
C) Amasya 
D) Artvin

Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. 
Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tarıma 
B) Ticarete 
C) Turizme 
D) Balıkçılığa

Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir? 
A) Çiftçi 
B) Satıcı 
C) Girişimci 
D) Üretici

Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir? 
A) Tarım 
B) Ticaret 
C) Balıkçılık 
D) Madencilik

Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip ola n yerlerde görülmektedir? 
A) Baharda yağmurun bol olduğu 
B) Kışların ılık olduğu 
C) Kışların kar yağışlı olduğu 
D) Yazların kurak olduğu