Test Çöz,ilköğretim 6.Sınıf İngilizce, Online, İnteraktif, İngilizce Değerlendirme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf İngilizce Değerlendirme tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf İngilizce Değerlendirme tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf İngilizce Değerlendirme tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf İngilizce Değerlendirme etkinliği bul, İngilizce Değerlendirme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf İngilizce İngilizce Değerlendirme 5 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Kasım 2011 Cumartesi 20:56
Güncellenme tarihi
19 Ocak 2019 Cumartesi 12:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
22131
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1)How ……….money have you got?
A)much        
B)many        
C)some        
D)any

2)I’m busy. I have ………time to chat with you now.
A)no        
B)many        
C)some        
D)any

3)Have you got a computer?
       Yes,……………
A)I got            
B)can        
C)I am        
D)I have

4)………….your car?
      It’s in the car park.
A)Which is        
B)Who’s        
C)When’s        
D)Where’s

5)……….Bob ………..chocolate?
       No, he doesn’t.
A)do / he         
B)do / likes        
C)does / like        
D)does / likes

6)When does Ann…………in the mornings?
A)like            
B)likes            
C)get up        
D)gets up

7)My brother’s birthday is ……………July.
A)on        
B)at        
C)in        
D)under

8)………………….bottles of milk do you need?
A)How many        
B)How much        
C)Some        
D)A few

9) A: Are there ………….oranges en the fridge?
        B:Yes, there are a few oranges.
A)some        
B)many        
C)much        
D)any

10)There is ………..honey in the jar.
A)some        
B)any            
C)a few        
D)many

11)Why can’t Jack play tennis?
A)Because he isn’t too ill.                
B)Because he is too clever.
C)Because he is too young.            
D)Because he is too tired. 


12) A : Our baby ________________ speak
      B : Why?
      C: Because he is _______________
  Fill in the blanks with suitable words?
A)can / too old            
B)can’t / too young
C)can / too ill                
D)can’t / too hot

13) A: I am a new student in this school. I have got .…………… friends
A)a        
B) a few   xx       
C) much          
D) a little

14) A: The exam is ……  10:30  ……  Monday  
A)  on  on             
B)  at  in            
C )   in    at          
D) at on 

15) A: …………………..butter is there in the fridge?
    B: There is some butter in the fridge.
A)How many            
B) Which             
C) How much            
D) What

16) A:What is the first month of the year?
    B:It’s ………………………….
a)December
b)February
c)January
d)May

17) A:What are……………..?
    B:…………are computers.
a)these / It    
b)they / It    
c)these / They        
d)those / It

18) What are……………….?
a)that        
b)this        
c)these        
d)it

19) A:………………………..are you from?
      B:…………. am from England
a)How – I        
b)What – You        
c)Who – You        
d)Where- I

20) How ………….. you today?
a) are old        
c) old is
b) old            
d) are