Test Çöz,ilköğretim 6.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Yeryüzünde Yaşam, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam, tarama, deneme etkinliği bul, Yeryüzünde Yaşam, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam 3 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 20:12
Güncellenme tarihi
20 Ocak 2019 Pazar 07:03
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
22258
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Tarih öncesi insanlarının geçim kaynağı aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ticaret 
B) Turizm
C) Avcılık 
D) Sanayi
2. Milyonlarca yıl öncesinden yazının bulunmasına kadar olan döneme ne ad verilir?
A) Tarih Öncesi Devir 
B) Eski Çağ
C) Orta Çağ 
D) Yakın Çağ
3. “Tarih, yazı ile başlar” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Yazıdan önce önemli gelişmelerin  meydana gelmediğini
B) Yazının bulunmasından önceki dönemin tarihin ilgi alanına girmediğini
C) Sağlıklı bilgilerin yazılı belgelerden elde edildiğini
D) Tarih yazmanın, yapmak kadar zor olduğunu
4. Tarih öncesi döneme ait bir kazı alanında aşağıdakibuluntulardan hangisine rastlanması beklenmez?
A) Taştan yapılmış silahlara
B) Tunçtan yapılmış ev eşyalarına
C) Tahıl üretmek için kullanılan aletlere
D) Yazılı kitabelere
5. M.Ö. 2000 yıllarında Orta Anadolu’da Kızılırmak boylarında kurulup başkenti Hattuşaş olan devlet hangisidir?
A) Frigler 
B) Hititler
C) Urartular 
D) Bizans
6. Eski bir yerleşim yerinde yapılan arkeolojik, kazıda mısır ve buğday taneleri, kilden yapılmış mutfak eşyaları,demirden savaş araç gereçleri ile at ve köpek iskeletleri bulunmuştur.
Yukarıda verilen bilgelere bakarak bu yerleşim yeri için hangisisöylenemez?
A) Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı
B) Madenlerin kullanıldığı
C) Bölgeye dışardan göçler olduğu
D) Bazı hayvanların evcilleştirildiği
7. Aşağıda verilen tarihlerden hangisi daha önce gerçekleşmiştir?
A) M.Ö 1250 
B) M.S 1250
C) M.Ö 1050 
D) M.Ö 950
8. Bu güne kadar Anadolu’da yapılan kazılardan elde edilen bulgulara dayanarak aşağıdaki yerleşim
merkezlerinden hangisine daha önce yerleşildiği söylenebilir?
A) Truva 
B) Çayönü
C) Alişar 
D) Alacahöyük
9. Tarih devirleri, insanlığın gelişim tarihindeki çok önemli olayları başlangıç ve bitiş kabul edilerek “çağ” lara ayrılır.
Aşağıdaki çağlardan hangisi günümüze daha yakın bir zamanı içerir?
A) Eski Çağ 
B) Orta Çağ
C) Yakın Çağ 
D) Yeni Çağ
10. Aşağıdaki devletlerden hangisi Ege Bölgesi’nde kurulmuştur?
A) Frigler 
B) İyonlar
C) Urartular 
D) Hititler
11. Aşağıda Anadolu’da kurulan devletler ile başkentleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hitit - Hattuşaş
B) Urartu – Efes
C) Frig - Gordion
D) Lidya - Sard
12. Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?
A) Hititler - Mısırlılar
B) Mısırlılar - Lidya
C) Frigler - İyonlar
D) Hititler - Urartular
13. Tarih öncesi dönemlerde;
– Günlük ihtiyaçları karşılama düşüncesi
– Ekonomik faaliyetleri kolaylaştırma isteği
– İnsanların kendilerini koruma ihtiyacı
Aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?
A) Hukuk kurallarının
B) Siyasi örgütlenmelerin
C) Özel mülkiyet kavramının
D) Araç gereç yapımının
14. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların aydınlatılmasında diğerlerine göre daha önemlidir?
A) Şehir kalıntıları
B) Efsaneler
C) Yazılı tabletler
D) Destanlar
15. Tarh öncesine ait yerleşim alanlarında yapılan kazılarda, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi elde edilemez?
A) Kullanılan araç gereçler
B) Uygarlık seviyesi
C) Ekonomik etkinlikler
D) Siyasi ilişkiler
16. İlk Çağ’ da Anadolu’da kurulan Hitit Devleti’nin en büyük gelir kaynağı tarım ürünlerinden alınan vergilerdi.
Buna göre Hititler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halkın çoğunlukla tarımla uğraştığı
B) Halkın yönetime doğrudan katıldığı
C) Üretimin toprağa dayalı olduğu
D) Devletin halktan vergi aldığı
17. İlk Çağ’ da Friglerin en büyük tanrısının bereket ve bolluğu simgeleyen Kibele olması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Tarım toplumu olduklarını
B) Yöneticilerinin disiplinli olduğunu
C) Komşulardan etkilendiklerini
D) Halkının fakir olduğu
18. İlk Çağ’ da Anadolu’da Hitit, Frig, Lidya; İyon ve Urartu uygarlıkları ortaya çıkmıştır. Bu bilgiye bakarak Anadolu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Uygarlıkların yerel özelliklerinin aynı olduğu
B) Farklı güçlerin egemenliğine girdiği
C) Kurulan devletlerin birbirinin devamı olduğu
D) Coğrafyanın, toplumların kaderini etkilediği
19. – Roma İmparatorluğu’nun M.S 395’ te ikiye ayrılmasıyla ortaya çıktı
– Anadolu’daki Roma’nın devamıdır.
– Türkler tarafından varlığına son verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen devlet hangisidir?
A) Hitit 
B) Frig
C) Bizans 
D) Urartu
20. İlk madeni para kimler tarafından kullanılmıştır?
A) Urartular 
B) Lidyalılar
C) Frigler 
D) Bizanslılar