Test Çöz,ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Genel Değerlendirme, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme etkinliği bul, Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 1 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 10:07
Güncellenme tarihi
22 Ocak 2019 Salı 15:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
34102
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
a-) Tercüman Gazetesi
b-)Anadolu Ajansı
c-)İrade-i Milliye Gazetesi
d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A)Televizyon
B)İnternet
C)Uydu
D)Kitle iletişim araçları 

4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması 
 

5-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
A) İrade-i Milliye
B) Hakimiyet-i Milliye
C) Takvim-i Vekayi
D) Ceride-i resmiye

6-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
A) Milliyet Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) Tercüman-ı Ahval Gazetesi
D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7-) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
B)Yeryüzü şekilleri
C)İş imkanları
D)Ormanların dağılışı
8-)Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve 
iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.
Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı düşünülemez?

a-Resim çizme 
b-Telgraf çekme 
c-Davul Çalma 
d-Ateş yakma

9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak 
amacıyla denetlenmeleri gerekir.
Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A-TRT 
B-RTÜK 
C-TÜİK 
D-AA
 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri 
değildir?

a-Gazeteler çıkarıldı. 
b-İlk telsiz telgraf kuruldu.
c-Radyo yayınlarına başlandı 
d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.

11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir 
kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”
Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

a-Önemli bir güç olduğu 
b-Eğitici yönünün olduğu
c-Halkın düşüncelerini yansıttığını 
d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

12- 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek 
iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin 
kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.
Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdakisorulardan hangisine cevap 
verilemez?

a-Hangi tarihte kurulmuştur? 
b-Milli mücadeledeki rolü nedir?
c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir 
d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.
 

 

 

 

13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne 
babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa 
buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna 
Enformasyon denir.
Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim 
fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

a-Beden dili 
b-Empati 
c-Etkili dinleme 
d-Üslup

15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.
Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?
a-Maden çıkarılan yerler 
b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler
c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler 
d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler
 

16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında 
gösterilemez?

a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek 
c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek
 

17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş 
olmasıyla açıklanabilir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
a-İzmir 
b-Balıkesir 
c-Kars 
d-Samsun

18- Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
A) Telgraf
B) Radyo
C) İnternet
D) Televizyon
19- Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik 
problemi ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi 
iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?
A) İnternet
B) Televizyon
C) Radyo
D) Mektup

20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?

a) Düzensiz olmak
b) Hoşgörülü olmak
c) Savurgan olmak
d) Bencil olmak