Test Çöz,ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Genel Değerlendirme, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme etkinliği bul, Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 11 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 10:02
Güncellenme tarihi
19 Ocak 2019 Cumartesi 22:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6622
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1-Aşağıdakilerden hangisi iç göçün en büyük nedenidir? 
A)Sanayi 
B)Evlilik 
C)Aile bireylerinden birinin göçü .
D)Ulaşım

2-Aşağıdaki hangi şehrimizde nüfus artışı turizme bağlıdır? 
A)Kocaeli 
B)Samsun 
C)Antalya 
D)Ankara

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir
A) Hoşgörülü olmak 
C) Empati kurmak 
B) İyi bir dinleyici olmak 
D) Ön yargılı davranmak

4.Devlet vatandaşlarının çalışma hakkını korur ve çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvence kurumlarından biri değildir
A) İş-kur 
B) Bağ-kur 
C) SSK 
D) Emekli Sandığı

5.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede bir dünya devleti haline gelmesinin sebeplerinden değildir
A) Yöneticilerin iyi yetişmiş olması 
B) Başkentlerini değiştirme politikaları 
C) Coğrafi konumun elverişli olması 
D) Hoşgörü ve adaletli devlet yönetimi

6.Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Türklerin Anadolu’nun kesin hakimi olduğu belirlenmiştir? 
A) Malazgirt Savaşı 
B) Kösedağ Savaşı 
C) Miryokefalon Savaşı 
D) Dandanakan Savaşı

7.Tarihte Haçlı Seferleri olarak nitelendirilen savaşların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
A) Hıristiyanların Kudüs’ü almak istemeleri 
B) Avrupalıların içinde bulunduğu kötü ekonomik durum 
C) Bizans’ın Türklere karşı tutunduğu tavır 
D) Hıristiyanların Müslümanları tanımak istemeleri

8.Sinop, Alanya ve Antalya’nın ortak özellikleri aşağıda hangi maddede belirtilmiştir? 
A) Türkiye Selçuklu Devleti zamanında en önemli ticaret merkezlerindendir. 
B) Aynı coğrafi bölgededirler. 
C) I.Kılıçaslan zamanında alınmıştır. 
D) Osmanlı Devleti zamanının önemli kültür merkezleridir.

9.Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir? 
A) Germiyanoğulları Beyliği’nin Osmanlılarca alınmasıyla, 
B) Bursa’nın alınmasıyla 
C) Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla 
D) Edirne’nin alınmasıyla

10.Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonrasında girdiği Fetret Devri nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelmiş ve devlette taht kavgaları yaşanmış, devlet yıllarca padişahsız kalmıştır. Osmanlı Devleti’ni düştüğü bu kötü durumdan kurtaran ve Fetret Dönemini bitiren padişah aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I.Bayezid 
B) I.Mehmet 
C)II.Murad 
D) I.Murad

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir
A)Resmi gazete 
B)Anadolu Ajansı 
C)Radyo Televizyon Üst Kurulu 
D)İstanbul Radyosu

12-Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran etkenlerden biri olarak gösterilirse yanlış olur? 
A)Özel yaşama karışmamak 
B)Din ve ırk ayrımı yapmamak 
C)İnsanlarla diyaloğa girmemek 
D)Cinsiyet ayrımından kaçınmak

13- 1402 Ankara Savaşı’nın “Anadolu Tarihi” açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Balkanlardaki ilerlemelerin durması 
B)Anadolu Türk birliğinin bozulması 
C)Şehir merkezlerinin yağmalanması 
D)Ticaretin durması

14- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş dönemi padişahların- dan değildir
A) I Murat 
B) II. Murat 
C)Yıldırım Bayezid 
D)Yavuz Sultan Selim

15.Yukarıdaki grafikte yıllara göre sanayi ve tarımda çalışan nüfus miktarı verilmiştir. Grafiğe göre,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? 
A) Sanayileşme süreci geçirmektedir. 
B) Tarıma verilen önem azalmıştır. 
C) Kişi başına düşen gelir azalmıştır. 
D) İşsizlik oranı artmıştır.

16: I.Alaaddin Keykubat döneminde; - Antalya yakınlarında Kandelor kalesi alınmış, -Kırım’da bulunan Suğdak Limanı ele geçirilmiş. -Doğuda güçlenen Moğollara karşı doğu sınırındaki surlar ve kaleler tamir ettirilmiştir. Buna göre, I.Alaaddin Keykubat dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Hakimiyet alanının genişletildiği 
B) Moğol tehlikesine karşı önlemler alındığı 
C) Anadolu siyasal birliğinin kesin olarak sağlandığı 
D) Ticari faaliyetleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığı

17- Mustafa Kemal’in emriyle Yunus Nadi ve ………………………… gibi cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından “Kuvay-ı Milliye” davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de ………………. kurulmuştur. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) Ceride-i Resmiye- Anadolu Ajansı 
B) İrade-i Milliye- Yunus Nadi 
C) Halide Edip- Anadolu Ajansı 
D) Minber- Telsiz Şebekesi

18- Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir
A) Kalkınma hızı yavaşlar 
B) Yatırımlar zorlaşır 
C) işsizlik artar 
D) Vergi gelirleri artar

19.Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmada yapılan hatalardan değildir
A) Öğüt vermek 
B) Emir vermek 
C) Dinlemek 
D) Suçlamak

20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında kurulan kurumlarda değildir
A) SSK 
B) RTÜK 
C) ÇATOM 
D) BAĞKUR