Test Çöz,ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, İletişim, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf İletişim etkinliği bul, İletişim tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim 2 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 11:00
Güncellenme tarihi
18 Ocak 2019 Cuma 07:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
24041
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. “Dönüt” kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenin, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrencilerin mimiklerinden sezmesi, dönüte bir örnektir.
B) İletişim tek yönlü değil, dairesel bir süreçtir.
C) Dönütlerin (geri bildirim) olumlu olması çok önemlidir.
D) Hedefin mesajı algılamasından sonra ortaya çıkan, olumlu ya da olumsuz tepkilere dönüt denir
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, yüz yüze iletişimle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ses tonu, vurgulama ve konuşma, sözel iletişim davranışlarıdır.
B) Yüz yüze iletişimde sözler ve davranışlar önem taşır.
C) Göz teması, fiziksel yakınlık, duruşlar, yüz ifadeleri sözel olmayan iletişim davranışlarıdır.
D) Yüz yüze iletişimde beden dili kullanılmaz.
 

3. İletişimi olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri de dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi, etkin ve doğru dinleme davranışlarından biri değildir?

A) Göz teması kurmak
B) Anlatılanlara ilgi göstermek
C) Ön yargıyla yaklaşmak
D) Söz kesmemek
 

4. I. Elin ağzı torba değil ki büzesin. II. Ağzından hayır çıkmaz, bari şer söyleme. III. Az söyle, öz söyle; iki dinle, bir söyle. IV. Önce düşün, sonra söyle. V. Göz ile kulak iki, ağız tek. VI. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. VII. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Verilen atasözlerinden hangileri, iletişimde dinlemenin önemini anlatır?

A) I, II, III, IV, V, VI ve VII
B) III ve V
C) I, II, III, IV ve VII
D) II, III, IV ve V
 

5. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi empati kavramını anlatmaz?

A) Bireyin, karşısındakilerle etkileşim kurmasıdır.
B) Bireyin kendisini, karşısındaki insanın yerine koymasıdır.
C) Bireyin olaylara, karşısındakinin bakış açısıyla bakmasıdır.
D) Bireyin, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.
 

6. Fransız yazar ve düşünür Voltaire’nin, "Söylediklerini kabul edemem; ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim." sözünü, aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

A) Sevgi
B) İletişim
C) Karşı koyma
D) Hoşgörü
 

7. I. Beni iyi dinle. II. Dinlemeyi bilmiyorsun. III. Dinlemediğini biliyorum. IV. Beni dinlemezsin ama… Yukarıdakilerden hangileri olumsuz ilişkileri başlatan cümlelerdir?

A) II, III ve IV
B) I, II, III ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
 

8. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma fonksiyonunun bir sonucudur?

A) Dünyadaki gelişmelerden haberdar olunması
B) Farklı görüşlerin ortaya atılıp tartışılması
C) Farklı kültürlerin tanıtılması
D) İnsanların hoşça vakit geçirmeleri
 

9. Kitle iletişim araçlarının, siyasal otoriteyi denetleme ve demokratik katılım üzerinde büyük etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının bu konudaki olumsuz etkisi olarak görülebilir?

A) Bıkkınlığa neden olması
B) Toplumu, yönetimin çalışmaları hakkında bilgilendirmesi
C) Siyasal katılımı artırması
D) Demokrasiyi güçlendirmesi


 

10. Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Obezite
B) Dilde yozlaşma
C) Sosyalleşme sorunları
D) Eğlence
 

11. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının sorumluluklarından biri değildir?

A) Demokrasiyi güçlendirmek
B) Kamuoyu oluşturmak
C) Doğru bilgi vermek
D) Taraflı yayın yapmak
 

12. Hiçbir hak ve özgürlük sınırsız değildir. Aşağıdakilerden hangisi, konut dokunulmazlığı hakkının sınırlanabileceği durumlardan biri değildir?

A) Suç işlenmesinin önlenmesi
B) Genel ahlakın korunması
C) Genel sağlığın korunması
D) Haber toplanması
 

13. Bilim ve sanatı yayma hakkı, bireylerin hak ve özgürlükleri arasında yer alır. Ancak bu konudaki yayma hakkı, Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Aşağıdaki Anayasa maddelerinden hangisi, bunlardan biri değildir?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) Tümü
 

14. Aynı olay karşısında 4 ayrı kişinin sözleri şöyledir: 1. kişi: Olayları tüm gerçekliği ile öğrenmeliyim. 2. kişi: Bu konu hakkındaki düşüncelerimi açıklayabilmeliyim. 3. kişi: Halkı ilgilendiren bu olayı yayınlamalıyım. 4. kişi: Bu olayı arkadaşlarıma anlatmalıyım. Hak ve özgürlükler ile bu kişilerin sözlerini eşlediğimizde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) 1.kişi: doğru bilgi alma hakkı
B) 4. kişi: yayınlama özgürlüğü
C) 2.kişi: düşünceyi açıklama hakkı
D) 3.kişi: basın özgürlüğü
 

15. MADDE 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. MADDE 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. MADDE 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. MADDE 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. MADDE 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak, izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Anayasamızın yukarıdaki maddeleri, aşağıdaki başlıklardan hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) MADDE 26 – Düşünce özgürlüğü
B) MADDE 25 – Düşünce özgürlüğü
C) MADDE 28 – Basın özgürlüğü
D) MADDE 19 – Kişi özgürlüğü