Test Çöz,ilköğretim 7.Sınıf İngilizce, Online, İnteraktif, Genel Değerlendirme, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme etkinliği bul, Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf İngilizce İngilizce Değerlendirme 4 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 09:52
Güncellenme tarihi
19 Ocak 2019 Cumartesi 21:16
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10799
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1)………….you………..the football match on TV last night?

a)Did / watched    
b)Did / watch        
c)Were /watched    
d)Were / watch

2)The red car is …………..the blue car.

a)more expensive than    
b)more expensive    
c)expensive than        
d)expensive

3)What………you…………last night?

a)did / watch        
b)did / watched    
c)do / watched        
d)does / watch

4)Yesterday was Sunday.We………..a big breakfast yesterday.

a)have        b)had        
c)having      d)have had

5)A:Did Ahmet drink milk last night?
     B:Yes, he ……….milk last night

a)didn’t drink         b)drank    
c)drink              d)drinks

6) She ……………...her homework yesterday.

a)do        b)did    
c)did do    d)does

7) Atatürk ………………..born in 1881

a)is          b)are        
c)was        d)were

8)I………….football every weekend but I………football last weekend

a)play / didn’t play        b)played / didn’t play
c)was / didn’t play         d)were / played

9)Teachers………………..wear  suit   in    the  school.

a-has  to            b-have  to      
c-   must            d- musn’t   

10) The  students  ……     ………  don’t  have 
      DVD player  in  ………  room.

a) says   they / their             
b)say their / they  
c)say  they / their                 
d)says they / their
 


11)Tom :  ‘I  watch  Tv  everyday’
a) Tom  says  he  watches  Tv  everday.
b) Tom  say  I am   watching  Tv  everday.
c) Tom  says  he  watch  Tv  everday.
d) Tom  say  I  watch  Tv  everday.

12)You ………………smoke in the hospital.

a) have to            b) has to        
c) don’t have to        d) mustn’t

13) Students ……………… be late to the lesson.

a) haven’t         b) has to        
c) don’t have to     d) must

14) A: ………………………. you got a calculator?
 B: No, I ……………………

A) Has / hasn’t          B)Has/ haven’t           
C) Have / haven’t        D)Have / hasn’t

15) A: Is there ……………….. cheese in the fridge?
     B: Yes, there  ………………

A) any /any          B) any /some          
C) some / some       D) some / any

16) My sister has got a washing machine.
    She ………………….. wash the dishes by hand.

A) don’t has to           B) doesn’t has to             
C) dont’t have to          D) doesn’t have to

17) They …………………… walk to school when they were children.

A) had to            B) have to           
C) didn’t has to        D)  didn’t had to

18).I  did not help Carol.She cleaned the house by  ……..

a)myself             b)  herself             
c) himself            d) ourselves

19)We learnt English by ……….

a)themselves            b)myself           
c)ourselves             d)herself

20)The watch is …………………………the clock.

a)more expensive than 
b)the most expensive
c)more expensive  
d)the expensive than