Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, 1.Dünya Savaşı, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf 1.Dünya Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf 1.Dünya Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf 1.Dünya Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf 1.Dünya Savaşı, tarama, deneme etkinliği bul, 1.Dünya Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 20:01
Güncellenme tarihi
22 Ocak 2019 Salı 20:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
34435
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1-19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A) İngiltere-Almanya                                               
B) İngiltere-Fransa
C) Fransa-İtalya                                                        
D) İtalya-Almanya

2- Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? 
A) Kafkasya    
B) Çanakkale    
C) Trablusgarp    
D) Irak

3-Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Askerliğine güvenmesine                              
B) Alman generallerine güvenmemesine
C) Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne                
D) İleri görüşlülüğüne

4-  M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardanhangisinde aktif olarak görev almamıştır?
A) 1.Dünya Savaşı            
B) Trablusgarb           
C) Kurtuluş Savaş     
D) Balkan Savaşı

5- Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
A) Osmanlı Devleti                  
B) Fransa
C) Bulgaristan                          
D) Avusturya-Macaristan

6-1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdakiantlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?           
A) Versay                               
B) Sevr
C) Mondoros                          
D) Brest-Litovsk

7-Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur?
A) Kanal
B) Irak
C) Çanakkale
D) Kafkas

8Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı’na giriş nedenlerinden biridir? 
A)Avrupa devletleriyle yakınlaşmak                       
B)Kapitülasyonlardan faydalanmak
C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak   
D)Sömürge elde etmek

9-1.Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin en önemli sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?
A)Osmanlı Devletinin ekonomik ve askeri gücünden yararlanmak
B)Osmanlı topraklarının jeopolitik öneminden yararlanmak
C)Osmanlı Devletinin halifelik gücünden yararlanmak
D)Osmanlı Devletinin milletler arası siyasi gücünden faydalanmak

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı sırasında savaştığı cepheler arasında yer almaz?
A)Kafkas                    
B)Suriye-Filistin                       
C)Çanakkale               
D)Batı-Anadolu

11-  I. Kanal
II.Çanakkale
III. Suriye
IV. Kafkas

1.Dünya Savaşı başladıktan sonra İngiltere ve Fransa iç sorunlar yaşayan müttefikleri Rusya’ya yardım etmeye karar vermişlerdir. Bu durum yukarıda verilen cephelerden hangisinin açılmasına yol açmıştır?
A)I                  
B)II                 
C)III                
D)IV

12-Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebiaşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Yeni cepheler açılacak İtilaf Devletlerini oyalayacaktı.
B) İngiltere’nin sömürgelerine giden yol kapanacaktı
C) Osmanlı’nın ekonomik zenginliğinden faydalanmak
D) Osmanlı padişahının halifelik kimliğinden yararlanıp Müslümanları yanına çekmek

13-.Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
A) Osmanlı Devleti                  
B) Fransa
C) Bulgaristan                          
D) Avusturya-Macaristan

14-Osmanlı devleti 1.dünya savaşında hangi devletin yanında savaşa katılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) İtalya

15-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşına katılma nedenlerinden birideğildir?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
C) Sömürge elde ederek,Almanya’ya yakınlaşmak
D) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesini sağlamak

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A) Kaybedilen yerleri geri almak   
B) Yeni cepheler açmak 
C) Sömürgeler elde etmek         
D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

17-      I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?
A) Versay     
B) Triyanon      
C) Nöyyi                     
D) Sevr           

18-Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devletaşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Romanya

19-Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?
A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B) Fransız ihtilali – Açlık
C) Sanayi devrimi – Irkçılık
D) Açlık – Irkçılık

20- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden 
hangisidir.
A) Sömürgecilik yarışı                                   
B) Alsas ve Loren                  
C) Panslavizm                                              
D) Ekonomik rekabet