Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf İnkılap Tarihi, Online, İnteraktif, Atatürk İlkeleri, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürk İlkeleri etkinliği bul, Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 16:55
Güncellenme tarihi
16 Ocak 2019 Carsamba 02:32
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
41609
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün dayandığı esaslardan birisi olamaz?

A) Barışçılık

B) Bilimsellik

C) Çağdaşlık

D) Savaşçılık

2. Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bütünleştiği Atatürk İlkesiaşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Devletçilik

D) İnkılapçılık

3. Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyetçilik ilkesiyle çelişen bir durum bulunmaktadır?

A) İdareciler seçimle belirlenir

B) Kişilerin yararı toplum çıkarlarındın önemlidir

C) Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır

D) Yöneticiler seçimle belirlenmelidir

4. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) İnkılapçılık

5. Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasını öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Halkçılık

D) Milliyetçilik

6. Türk Medeni Kanunun kabulü ve Soyadı Kanunu hangi ilke doğrultusunda yapılan yeniliklerdendir?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) İnkılapçılık

7. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının kaldırılması ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?

A) Milliyetçilik

B) İnkılapçılık

C) Halkçılık

D) Devletçilik

8. Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışında Türk milletinin kuruluşunda siyasi birlik, dil birliği, yurt birliği, tarih birliği ve ahlaki yakınlık etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?

A) birleştiricilik

B) kaynaştırıcılık

C) yayılmacılık

D) köklüdür

9. Devletin ekonomiye müdahale ederek 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulaması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının bir kanıtıdır?

A) İnkılapçılık

B) Laiklik

C) Milliyetçilik

D) Devletçilik

10. Buna göre millî egemenlik ilkesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Laiklik

D) İnkılapçılık

11. Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen ekonomi yöntem ve ilkeleri hangi Atatürk ilkesi doğrultusundadır?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) İnkılapçılık

12. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A) Birleştiricidir

B) Kaynaştırıcıdır

C) Irkçıdır

D) Laiktir

13. Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Devletçilik

B) Laiklik

C) Halkçılık

D) Milliyetçilik

14. Saltanatın kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) Cumhuriyetçilik

15. Laiklik ilkesini kabul etmiş bir devlette aşağıdakidurumlardan hangisinin olması beklenemez?

A) Düşünce ve inanç özgürlüğünün sağlanması

B) Değişik inanç ve kültürlerin bir arada yaşaması

C) Farklı inançlara göre değişik hukuk kurallarının uygulanması

D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

16. Gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerin uygun olanlarını benimsemek aşağıdaki ilkelerin hangisi ile ilgili olabilir?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) İnkılapçılık

17. Aşağıdaki ilkelerden hangisi diğerlerini bütünleyen bir ilkedir?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Cumhuriyetçilik

D) Laiklik

18. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgili gelişmelerdir?

A) Halkçılık

B) İnkılapçılık

C) Milliyetçilik

D) Cumhuriyetçilik

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce sisteminin temelini oluşturmaktadır?

A) Akılcılık ve bilimsellik

B) Milliyetçilik ve ulusalcılık

C) Ulusal Egemenlik

D) Milli birlik ve beraberlik

20. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde millî politikanın uygulanmasında ve millî hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fiziki güçaşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi Güç

B) Askerî Güç

C) Ekonomik Güç

D) Sosyokültürel Güç