Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürkçülük, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 19:54
Güncellenme tarihi
16 Subat 2019 Cumartesi 13:30
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
39115
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden birideğildir?
A) Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
B) Akıl ve bilime dayanır.
C) Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
D) Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.

2. Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.
Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik 
D) Devletçilik
3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?
A) Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
B) Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
C) Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.

4. Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?
A) İnkılâpçılık 
B) Laiklik
C) Halkçılık 
D) Milliyetçilik
5. Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisiyanlıştır?
A) Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
B) Milliyetçilikle bütünleşir.
C) Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
D) Belli bir grubun hakimiyeti demektir.

6. Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?
A) İnkılâpçılık 
B) Milliyetçilik
C) Laiklik 
D) Devletçilik

7. Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Laiklik 
B) Devletçilik
C) Halkçılık 
D) Milliyetçilik

8. Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik 
B) Halkçılık
C) Laiklik 
D) İnkılâpçılık

9. – 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması
– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması Yukarıdaki olaylaraşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel
gelişmelerdir?
A) Laiklik 
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik 
D) Devletçilik

10. Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?
A) Laiklik – Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik – Devletçilik
C) Devletçilik – Halkçılık
D) Halkçılık – Milliyetçilik

11. Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adımhangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

12. Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması
Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Milliyetçilik 
B) Halkçılık
C) Devletçilik 
D) Laiklik

13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?
A) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

14. Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Devletçilik 
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik 
D) Laiklik

15. Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Milliyetçilik 
B) Laiklik
C) Devletçilik 
D) İnkılâpçılık

16. Türkiye’de, 
I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması
II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
III. Miladi Takvimin kabulü gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin
“toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III
C) I ve III 
D) II ve III
17. – Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.
– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.
Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?
A) Halkçılık 
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik 
D) Laiklik

18. “Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, ………..idaresidir.”
Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yereaşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
A) Monarşi 
B) Teokrasi
C) Krallık 
D) Cumhuriyet

19. Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
A) Krallık 
B) Cumhuriyet
C) Teokrasi 
D) Monarşi

20. Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyleaşağıdakilerden hangisini
vurgulamıştır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
B) Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
C) Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
D) Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini