Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme etkinliği bul, Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı 1 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 19:51
Güncellenme tarihi
20 Ocak 2019 Pazar 18:11
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13669
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Milli Cemiyetler aşağıdakilerden hangisin de irleştirilerek bir isimle anılmaya başlanmıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya görüşmeleri

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, İtilaf Devletleri yurdumuzun önemli bölgelerini işgal etmeye başladılar.
İşgallere karşı ilk direniş aşağıdaki cephelerden hangisinde olmuştur?
A) Batı Cephesi’nde
B) Güney Cephesinde
C) Doğu Cephesi’nde
D) Kuzey Cephesi’nde

3. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini, amacını ve yöntemini aşağıdakilerden hangisinde ilk olarak belirtmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Görüşmeleri

4. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alınan kararların ulusal olması
B) Amerikan mandası’nın tartışılmaması
C) Gerekirse geçici bir hükümet kurulması kararının alınması
D) Temsil Heyeti’nin tüm yurdu temsil etmesi

5. Milli Mücadele döneminde ilk silahlı çatışma aşağıdakidevletlerden hangisine karşı başlatılmıştır?
A) İngilizlere
B) İtalyanlara
C) Yunanlılara
D) Fransızlara

6. Sivas Kongresi’nde durumun iyi olmadığını ve dış yardımın zorunlu olduğunu düşünenler aşağıdaki fikirlerden hangisini savunmuşlardır?
A) İtlaf Devletleri ile barış yapılamasını
B) Ulusal derneklerin etkinliğiin artırılmasını
C) Amerikan Mandasının kabul edilmesini
D) İstanbul Hükümeti’nden yardım alınmasını

7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına aşağıdakilerdenhangisinde karar verilmiştir?
A) Amasya Genelgesinde
B) Sivas Kongresinde
C) Erzurum Kongresinde
D) Amasya Görüşmelerinde

8. Batı Anadolu Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlayınca halk direnişe geçmiş ve bu direnişlerde büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır.
Batı Anadolu’da başlayan bu direniş hareketlerinin genel özelliğiaşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Düzenli ve devamlı direniş hareketleridir
B) Yunan ordusu ile Türk halkı arasında yapılan bir savaştır
C) İki düzenli ordu arasında yapılan bir savaştır
D) Osmanlı orduları ile Yunan orduları, arasında geçen bir savaştır
 

9. İstanbul Hükümeti’nin Amasya Genelgesi’ne ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu hareketlerini desteklemiştir
B) İtilaf Devletleri’ne savaş ilan etmiştir
C) Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırmıştır
D) Amasya Genelgesi’ni kabul etmiştir

10. İstanbul Hükümeti’nin görevini yerine getirememesi durumunda geçici bir hükümet kurulması kararı ilk olarak
aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Görüşmeleri

11. Batı Cephesindeki direniş hareketi İzmir’in işgalinden sonra başlamış. Yunan ilerleyişi karşısında halk direniş göstermiştir. Ödemiş’in işgali sırasında Yunanlılara
karşı verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Cephesi Savaşları
B) Güney Cephesi Savaşları
C) İlk Kurşun Savaşı
D) Dumlupınar Savaşı

12. Mustafa Kemal Paşa Amasya’ya geldiğinde arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. Bu görüşmelerde onların da görüşlerini alıp Amasya Genelgesi’ni yayınladı.(22 Haziran
1919) Amasya Genelgesi’ne Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından hangisi katılmamıştır?
A) İsmet İnönü
B) Rauf Orbay
C) Refet Bele
D) Ali Fuat Cebesoy

13. Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş mücadelesinde sivil olarak katıldığı ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Kongresi
B) Amasya Görüşmeleri
C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Genelgesi

14. Mustafa Kemal’in Ankara’yı Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçmesinde aşağdakilerden hangsinin etkisi yoktur?
A) Ankara’nın haberleşme imkanlarının iyi olması
B) Ankara’nın kalabalık bir şehir olması
C) Ankara’nın ulaşım açısından uygun bir yerde olması
D) Ankara’nın Anadolu’daki cephelere yakın ve güvenli bir konumda olması

15. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı Milli ( Milli Ant) kararları ile ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Misak-ı Milli Kararlarıyla Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
B) Misak-ı Milli kararları Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları içermektedir.
C) Misak-ı Milli kararları işgallere karşı çıkışı ifede eder.
D) Misak-ı Milli kararları İtilaf Devletleri’nin görüşleri doğrultusunda alınmıştır.

16. Erzurum Kongresi’nin toplanmasında etkin rol oynayan yararlı cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

17. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar yoktur?
A) Ulusal bir kongrenin toplanması
B) Ulusal bağımsızlık
C) Dış borçlar
D) Ulusal egemenlik

18. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti Başkanı seçilmesi
B) Doğu İllerinin temsilcilerinin katılımıyla toplanması
C) Vatanın bütünlüğünü savunması
D) Yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi

19. Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarının hangisinde ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır?
A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. parçalanamaz
B) Manda ve himaye kabul edilemez
C) Ulusal gücü etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
D) Azınlıklara ulusal bütünlüğü bozucu haklar verilemez

20. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kuruluş nedenlerinden birisidir?
A) Mandacıların işgalcilerden yardım istemesi
B) Anadolu’da iç isyanlar çıkması
C) İtilaf Devletleri askerlerinin İstanbul’a gelmesi
D) Anadolu’nun işgal edilmesi