Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme etkinliği bul, Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı 2 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 19:51
Güncellenme tarihi
22 Subat 2019 Cuma 02:46
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9564
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların özelliklerinden biri değildir?
A) İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’nin kışkırtması sonucunda çıkmışlardır.
B) Anadolu halkının çoğunluğu bu ayaklanmalara katılmıştır.
C) Ülkede geçici olarak huzursuzluğa sebep olmuştur.
D) Kurtuluş Savaşı için önemli bir engel olmuştur.

2. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Mücadele yanlısı olup da, daha sonra TBMM’ye karşı olanların çıkardığı
ayaklanmalardan biridir?
A) Yozgat Ayaklanmaları
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) Halifelik Ordusu
D) Afyon Ayaklanması

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan biri değildir?
A) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Ayaklanması
B) Yozgat Ayaklanması
C) Milli Aşiret Ayaklanması
D) Düzce- Hendek, Adapazarı Ayaklanması

4. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle Kuvayımilliye birliklerinin görevi sona ermiştir?
A) Düzenli ordunun kurulmasıyla
B) TBMM’nin açılmasıyla
C) Sivas Kongresi’nin toplanmasıyla
D) Erzurum Kongresinin toplanmasıyla

5. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla alınan tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ankara Müftüsü’nün Ulusal Mücadeleyi
öven fetva yayınlaması
B) İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması
C) Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması
D) Anayasanın kabul edilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A) İşgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi
B) Milli derneklerin birleştirilmesi
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Yeni bir meclisin kurulması

7. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milliye tamamen ters düşer?
A) Sevr antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
8. TBMM tarafından Milli Mücadele sırasında çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Orduya ekonomik gelir sağlamak
B) Askerlik işlemlerini kolaylaştırmak
C) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak
D) Yararlı dernekleri birleştirmek
 

9. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılması için aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmıştır?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
B) Yeni bir hükümet kuruldu
C) Olağanüstü hal ilan edildi
D) İsyancıların cezalandırılmayacağı bildirildi.

10. TBMM’ye karşı çıkan isyanların ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) TBMM’nin devamlılığını engellemek
B) Bağımsız devlet kurmak
C) Anadolu hareketini zayıflatmak
D) Ulusal direnişe son vermek

11. Osmanlı Devleti’nin parçalanıp siyasal ve ekonomik açıdan yok olmasına yönelik olan Sevr Antlaşmasının koşulları İtilaf Devletleri tarafından hiçbir zaman uygulanamamıştır. Aşağıdakilerden hangisiSevr Antlaşması’nın kağıt üzerinde kalmasının nedenleri arasında yer almaz?
A) TBMM Hükümeti’nin antlaşmayı kabul etmemesi
B) Osmanlı Devleti’nin antlaşmanın koşullarına tepki göstererek Rusya ile İttifak kurması
C) Anadolu’da Milli mücadelenin başarılı olması
D) İtilaf Devletleri’nin yeni bir savaşı göze alamaması

12. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi ve askeri zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Londra Antlaşması

13. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti’nin TBMM’nin çalışmalarını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden birisi değildir?
A) TBMM’ye karşı çıkan isyanları desteklemesi
B) Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesi
C) Halife ordusunun Anadolu’ya gönderilmesi
D) Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması

14. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerine uymayarak birliklerini terhis etmeyen komutan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Ali Fuat Cebesoy
C) Kazım Karabekir
D) Rauf Orbay

15. Kurtuluş Savaşı’nda silahlı mücadelenin sona erdiği ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Trakya Cephesi

16. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi diğerlerinden daha sonra başlamıştır?
A) Anzavur Ayaklanması
B) Bolu – Düzce Ayaklanması
C) Afyon – Konya Ayaklanması
D) Kuvayımilliye Ayaklanmaları

17. Kurtuluş Savaşımızın sonuçları düşünüldüğünde, padişah ve taraftarlarının aşağıdakilerden hangisini
dikkate almadığı söylenebilir?
A) Saltanatın gücünü
B) İtilaf Devletleri’nin gücünü
C) Türk milletinin gücünü
D) Sevr Antlaşmasını

18. İstanbul Hükümeti, zamanın şeyhülislamından alınan fetva ile Milli Mücadele hareketi’ni halifeye karşı bir
ayaklanma olarak ilan etmekteydi. TBMM buna karşılık aşağıdakiönlemlerden hangisine başvurmuştur?
A) İstanbul Hükümeti ile bağlantılar kesilmiştir
B) Şeyhülislamın fetvalarını çürütücü karşı fetvalar yayınlatılmıştır
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
D) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur

19. TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında aşağıdakikuvvetlerin hangisinden faydalanılmamıştır?
A) Çerkez Ethem’in
B) Demirci Mehmet Efe’nin
C) Yörük Ali’nin
D) Kazım Karabekir Paşa’nın

20. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti tarafından desteklenen isyanlardan biri değildir?
A) Doğu Karadeniz Rumları’nın çıkardığı ayaklanmalar
B) Konya Ayaklanması
C) Milli Aşiret Ayaklanması
D) Bolu-Düzce Ayaklanması