Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Metinde Anlam, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Metinde Anlam etkinliği bul, Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Metinde Anlam Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 11:36
Güncellenme tarihi
16 Subat 2019 Cumartesi 05:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15205
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Küre Dağları, dünyada eşine az rastanır nemli karstik ormanları, bitki türü ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımdan önemi uluslarası düzeyde kabul edilmiş ender ormanlar arasında. Tarihi ve kültürel açıdan Kapadokya, Efes hangi değerdeyse ekolojik açıdan Küre Dağları da ay¬nı değerdedir. Bu özelliklerinden dolayı bölge geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi. 
1.Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşa-ğıdakilerinhangisinden söz edilmemiştir?
A) Uluslararası düzeyde kabul edildiğinden
B) Ekolojik açıdan çok değerli olduğundan
C) Dünyada eşsiz ormanları olduğundan
D) Yıllardır milli park olmasına uğraşıldığından

2.Rasim Özdenören dar bir çevrede tanınan, son dönem modem Türk hikâyeciliğinin değişik eğilimlerinden birisini temsil eden, yine son dönem modern Türk hikâyeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen birçok hikayeciyi etkile¬yen, edebiyatla ilgilenenlerin göz ardı edemeye¬ceği bir isim. Bu önemli ismin kitaplarından "Hastalar ve Işıklafın 3. baskısı yapıldı. Kitabı oluşturan 15 hikâye, 1964-1966 yılları arasında yazılmış. Hikâyeler akıcı bir Türkçe ve hayal gü¬cünü zorlayan tasvirlerle işlenmiş.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının bir özelliği değildir?
A) Dar bir çevrede tanınması
B)Türk hikâyeciliğinin temsilcilerinden olması
C) Hikâyecilikte güçlü bir konuma sahip olması
D) Pek çok hikayeciden etkilenmiş olması
 


3.Bir kalp duracaksa Acıdan ve ıstıraptan O benim kalbim olsun Senin kalbin değil
Şair için hangisi söylenemez?
A) Fedakâr               
B) Duyarlı
C) Duygulu                
D) Dertli

4.Türkiye, Türkiye aylı yıldızlı Türkiye
Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası
Aladağlar Toroslar dev gibi gövden
Sen şehid oğlu şehid babası
Sana selam olsun dünyadan hürriyetten
Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan özlemi
B) Yurt sevgisi
C) Ayrılık acısı
D) Yalnızlık korkusu


5.Mutluluğa engel olmada olağanüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzluğa. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz olduğundan göremiyor.
Parçanın ana düşüncesini aşağıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?
A) Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı.
B) At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
C) Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.
D) Güzel gören güzel düşünür.
 


6. Bu yıl altmış yedi yaşıma bastım. Altmış yedi! Ne kadar çok! Biraz da fazla değil mi? Bence insan çağında ölmeyi bilmeli. Bilmezse benim gibi tek başına, sersem ve avare kalır! Hele yol arkada¬şını da kaybederse, bütün bütün savsaklar ve artık onun için çevresindeki kapkaranlık uçuru¬mun kenarında baş dönmesinden başka bir şey kalmaz.
Yukarıdaki parçanın yazarı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A) Yaşlandığını düşünmektedir.
B) Ölmesi gerektiğini düşünmektedir.
C) Kendisini yalnız hissetmektedir. 
D)Etrafındakileri karanlık görmektedir.

7. Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gü¬lün güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve ge¬çim sıkıntısı çekmeyen aileler gül gibi geçinip gi¬der ve çocuklarını el bebek gül bebek büyütür¬ler. Kız çocuklarına güzel olsunlar diye çokça gül'lü adlar verilir: Güldane, Gülüzar, Gül, Güllü gibi.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?
A)Açıklama-Tasvir
B) Açıklama-Örneklendirme
C) Örneklendirme-Öyküleme 
D)Öyküleme-Tasvir

  
8. Yazdıklarımda gülünç olanla hüzünlü olanı bir arada yakalamaya çalışırım. Yanlışlıkları ön plana çıkarışım belki bu yüzden. Bu yanlışlıkları düzeltecek reçeteleri sunma çabasında hiç olma¬dım. Bu, romancının işi değil. Diyen yazar için aşağıdakilerden hangisisöylenemez?
A) Eserlerinde hüzün ve sevinci birlikte işleyebil-mektedir.
B) Yazılarında yanlışlıkları ön plana çıkarıp okuyucuları aydınlatma çabasındadır.
C) Yazarın işi sadece yanlışlıkları ön plana çıkarmaktır.
D) Yazar, yanlışlıklara karşı reçete sunma çabasında değildir.
 


Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarla¬rında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuk¬lar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillik¬leri çok gördük, sizin için kötü olacak. (9. ve 10. sorular parçaya göre cevaplandırı¬lacaktır.)
9.Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimsel anlatım yapılmıştır.
B) Benzetmelere yer verilmiştir. 
C)Gerçek anlamlı sözcük yoktur. 
D) Kişisel anlatıma başvurulmuştur.

10. Parçada aşağıdaki duygulardan  hangisine
yer verilmiştir?
A) Hüzün                    
B) Sitem.
C) Heyecan               
D) Korku