Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf İnkılap Tarihi, Online, İnteraktif, Mondros Ateşkes Antlaşması, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Mondros Ateşkes Antlaşması tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Mondros Ateşkes Antlaşması tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Mondros Ateşkes Antlaşması tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Mondros Ateşkes Antlaşması etkinliği bul, Mondros Ateşkes Antlaşması tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 17:03
Güncellenme tarihi
16 Ocak 2019 Carsamba 01:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
25538
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.         Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?

            A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

            B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.

            C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

            D) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

2.      Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden   hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti                            

C) Milli Kongre Cemiyeti

B)  Kilikyalılar Cemiyeti                                       

D) Reddiilhak                                                                                                                

3.       Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk

            işgali  gerçekleştirmiştir?

A) Fransa                 

B) İtalya                     

C) İngiltere                

D) Yunanistan

4.         Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere,  daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

         A) Fransa                 

B) İtalya         

C) ABD         

D) Ermenistan

5. Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna   gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması

B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması

C) İşgallerin bölgesel olması

D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

6. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?

A)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi

B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

C)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması

D)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?

A) Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.

B) Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.

C) Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.

D) Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.

8. Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal hareketlerine karşı  oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri

       Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?

A) Milliyetçilik

B)Laiklik

C)Cumhuriyetçilik

D)Halkçılık

9. Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti.”İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır .

A)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek .

B) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek

          C)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak

          D) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak

10.   7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.

      24.Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?

A)Rumları ayaklandırmak.

B)Milli Mücadeleyi önlemek.

C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.

D)Boğazları ele geçirmek.

 

 

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;

      1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış

      2.Manda yönetimine karşı olmuş

      3.İşgallere karşı savaşmışlardı

Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?

A)Yalnız 1      

B)Yalnız 2                 

C)1ve 2                                

D)1,2 ve 3

12.  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının    tepkisine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?

     A)   Manda ve himaye fikrini savunanların olması

     B)   Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması

     C)   İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması

     D)   Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması

13. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır.  Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Saltanatı kaldırmak

B) Amasya Genelgesini yayınlamak

C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak

D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak

14. Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz ?

      A) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması – Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi

      B) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi – Osmanlı Hükümetinin ateşkes teklifinde bulunması

      C) Paris Konferansının toplanması – İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi

      D) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi – Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulma

15. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan  Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?

A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri    stratejik noktayı işgal edilebilecek.

B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

C) Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.

D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.