Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Paragrafta Anlam, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Paragrafta Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Paragrafta Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Paragrafta Anlam tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Paragrafta Anlam etkinliği bul, Paragrafta Anlam tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 11:35
Güncellenme tarihi
19 Subat 2019 Salı 23:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
179224
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır... Nihayet gün batımı başlar. Karşımda "Cebeli Ekra" bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz'in göğe vuran akislerden mavi bir bornos geçirir, beline "Asi"nin gümüş alevle¬rinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumaşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüzki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleş-miştir.
(1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırıla¬caktır.)
1.    Paragrafta hangi anlatım tekniği ağır bas¬maktadır?
A) Betimleme                      
B) Öyküleme
C) Tanımlama                     
D) Açıklama

2.    Paragrafta hangi varlık kişileştirilmiştir?
A) Nehir                 
B) Dağ
C) Kemer              
D) Gün Batımı

3. Doğru mu yapıyoruz, iyi mi ediyoruz? Bana ka¬lırsa daraltıyoruz yaşam alanımızı. Bir zevkimiz bile olmadığını kabullenmiş oluyoruz. Herkesle bir oluyoruz. Herkesin seçtiğini seçiyor ve sevdi¬ğini seviyoruz. Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor ondan sonra. Biz istediği¬miz kadar "birey" olmanın anlamından ve fazilet¬lerinden söz edelim. Parçada yazarın asıl yakındığı hangisidir?
A) Yaşam alanlarımızın daralması
B) Herkesin birbirini sevmesi
C) İnsanların farklı yanlarının olmaması
D) Kendimize ait zevklerimizin olması
  
4. Şiir yazan devlet reislerini biliyoruz. Fakat devlet reisliği yapan şairler görmedik. Bizim görüşümü¬ze göre, şair ve sanatkâr devlet reisi olması as¬la şart olmayan, fakat gerektiğinde en yüksek devlet reisini kendi kadrosundan çıkaran bir kim¬liğe sahip olmalıdır.
Paragraftan çıkarılamayacak düşünce aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Bir insanın şair veya sanatkâr olabilmesi için önemli mevkilerde olması asla gerekmez.
B)Şair ve sanatkâr gerektiğinde devlet reisliği bile yapabilecek karakterde olmalıdır.
C) Devlet reisleri, şiir ve sanatla uğraşmak zorundadır.
D) Devlet reislerinden bazıları şiir ve sanatla uğraşmışlardır.


5. Şiir, edebiyat önce ev içlerinden, sokaklardan, kahve ve konak köşelerinden sonra da okullar¬dan çekilip gitti. Edebiyatın eksikliğindendir ki bugün sokaklarda kavga var. Şiirler, tekerleme¬ler yerine dedikodular çalınıyor kulaklarımıza ve yumruklar, silahlar konuşuyor. O eski sokaklar-dansa geriye bir hatıra olarak yalnız isimler kal¬mıştır. Gülbeyaz Sokağı, Hoşseda Sokağı....
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Edebiyatın eksikliğinden dolayı sokaklarda kavga vardır.
B) Şiir yavaş yavaş önce evlerden, sokaklardan çekilmiştir.
C) Sokaklardan geriye hatıra olarak kalan tek şe¬yin isimlerdir.
D)Şiir ve edebiyat sevgisi okullarda hâlâ devam etmektedir.
 


 


  
6. (I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun ya¬rattığı değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını an¬lattım. (II) Bunu yapabilmek için kuşları, insanla¬rı, çamuru ve hatta dünyanın kendisini konuştur¬dum. (III) Oysa hepimiz doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan acılarımı anlatmaktı niyetim.
Parçada numaralandırılmış cümlelerden han¬gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I         B) II          C) III            D) IV

7. Denemenin bütün sırrı "şölen" kelimesinde sak¬lıdır. Deneme, akla gelebilecek her anlamda, hem düşünce, hem de dilin salınışı bakımından bir şölendir. Tabi hangi deneme? Ustasının elin¬den çıkmış olanı... Kimin için? Düşünmenin ve okumanın, dahası dilin tadına adamakıllı varabil¬miş okurlar için.
Parçada denemeyle ilgili  aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Denemenin bir düşünce ziyafeti olduğuna
B) Denemenin, içinde pek çok sır taşıdığına
C) Dilin tadına varan okurlar için şölen olduğuna
D) Usta kalemlerden çıkanların zevk verdiğine
  
 


 


Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş Maviliklerde sefer etmek! Bir sahilden çözülüp gitmek Düşünceler gibi başıboş.
(8. ve 9. soruları yukarıdaki dörtlüğe göre ce¬vaplandırınız.)

8.    Dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanrı                    B) Mavilik
C) Sahil                    D) Düşünceler

9.    Dörtlüğe göre şair için hangisi söylenebilir?
A) Yorgun              B) Telaşlı
C) Sevinçli            D) Endişeli

10. Her zamanki gibi otobüsten inip eve doğru yürü¬düm. Sokaklar bomboş. Yalnız bir kişi dolaşıyor sokakta. Evet, o kişi: Kadir Abi. Hava soğuk. El¬bisesi paramparça»*.Y^ıına^aJ^§tım. Paltomu çıkarıp, kendisine vermek istedim. Mahcup bir tavırla sadece "sağol" dedi. Bu insan herkesin korkup kendisinden kaçtığı" Deli Kadir'di.
Bu sözleri söyleyen kişinin en belirgin özel I i-
  ği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Duygusuz                   B) Vurdumduymaz
  C) Duygusal                   D) Duyarlı