Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Vatandaşlık ve İnsan Hakları, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları, tarama, deneme etkinliği bul, Vatandaşlık ve İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 19:58
Güncellenme tarihi
16 Subat 2019 Cumartesi 14:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
173328
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. İnsan, toplum içinde doğar, yaşar ve ölür. Tek başına yaşayamaz. Toplum halinde yaşarken, kargaşaları önlemek için bir otoriteye ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı
siyasi bir örgütlenme olan devlet doğmuştur.
Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan, toplum içinde yaşamaya gereksinim duyar.
B) İnsanlar güvenli bir ortamda yaşamak için bir otoriteye ihtiyaç duymuştur.
C) Toplum yaşamı örgütlenmeyi gerektirir.
D) Toplu halde yaşayan insanlar kargaşaları kendi güçleri oranında önlerler.

2. Aşağıdakilerden hangisinde millet kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur.
B) Halkın, sesini ülke yöneticilerine duyurmak amacıyla oluşturdukları gönüllü birlikteliktir.
C) İnsanların, bir arada yaşadığı toprak parçasıdır.
D) Toprak bütünlüğüne dayalı, siyasal bakımdan örgütlenmiş hukuksal bir varlıktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi yurt(vatan) kavramının doğru tanımıdır?
A) Üstün bir otoriteye uyan insan
topluluğunun oluşturduğu hukuksal bir örgüttür.
B) Devletin yönetme yetkisidir.
C) Bir ulusun üzerinde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü toprak parçasıdır.
D) Aynı toprak üzerinde yaşayan insan topluluğudur.

4. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında yer almaz?
A) Devlet otoritesi siyasidir.
B) Devlet otoritesi devamlıdır.
C) Devlet otoritesi toplum yararına çalışır.
D) Devlet otoritesi hukuku tanımaz.

5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden biri değildir?
A) Devletin yönetim şekli,
B) Cumhuriyetin nitelikleri,
C) Devletin başkenti,
D) Seçimlerin kaç yılda bir yapılacağı

6. Aşağıdakilerden hangisinin demokrasilerde yeri yoktur?
A) Eşitlik 
B) Özgürlük
C) Ulusal egemenlik 
D) Çıkarcılık

7. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
A) Ferdiyetçilik
B) Özgürlük
C) Çoğulculuk
D) Eşitlik

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Genel yönetim, merkez örgütü ve taşra örgütü olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Merkezi yönetimin başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bulunur.
C) İllerdeki yönetim işleri, Kaymakamın başkanlığında yürütülür.
D) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur.

9. Tüm insanlar doğuştan bazı haklara sahiptir. Temel haklar adını alan bu haklar devredilemez, vazgeçilmez haklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birdir?
A) Yaşama hakkı
B) Seçme hakkı
C) Toplu sözleşme ve grev hakkı
D) Seçilme hakkı

10. Aşağıdakilerden hangisinde sivil toplum örgütü doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.
B) Aynı görüşü savunan kişilerin oluşturduğu gönüllü kuruluşlardır.
C) Halkın kendi kendisini yönetmesidir.
D) Devlet teşkilatında çalışan görevlilerdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kamu kavramını ifade eder?
A) Aynı görüşü paylaşan kişiler
B) Aynı bölgede yaşayan insanlar
C) Bir ülkede yaşayan bütün insanlar
D) Yöneticilerin ortak düşüncesi

12. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?
A) İlçe yönetimi
B) Köy yönetimi
C) Belediye yönetimi
D) İl özel idaresi

13. Doğrudan Demokrasi ilk ortaya çıkan demokrasi örneğidir. Bu tür demokraside halkın tümü zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp karara varırdı.
Buna göre günümüzde doğrudan demokrasinin uygulanmasınıaşağıdakilerden hangisi zorlaştırmıştır?
A) Seçim sistemi
B) İnsan haklarının gelişmesi
C) Nüfusun kalabalıklığı
D) Halkın isteksizliği

14. Devlet sürekli bir kurumdur. Bu sürekliliği otoriteyle sağlar.
Devlet bu otorite gücünü aşağıdakilerden hangisinden alır?
A) Silahlı kuvvetlerinden
B) Yabancı güçlerden
C) Sivil toplum örgütlerinden
D) Yasalardan

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Devleti yurt içinde ve dışında temsil eder.
B) Bazı yüksek memurları atar.
C) Yasaları yapar.
D) Uluslararası antlaşmaları onaylar.

16. Aşağıdakilerden hangisi Temsili Demokrasi’nin özellikleri arasında yer almaz?
A) Seçilenlerin yönetim ve yasama yetkisini kullanmaları
B) Halkın yasaları veto hakkına sahip olması
C) Vatandaşların siyasal baskı kurabilmesi
D) Temsilcilerin belli bir dönem için seçilmesi

17. Demokraside vatandaşlar ülke yönetimine aşağıdaki haklardanhangisini kullanarak katılabilirler?
A) Sağlık hakkı
B) Toplu sözleşme ve grev hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Yaşama hakkı

18. Günümüzde, seçme, seçilme ve siyasal faaliyetlerde bulunma gibi siyasal hakları kullanabilmenin ön koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) O ülkenin vatandaşı olmak
B) Kırk yaşını doldurmuş olmak
C) Yüksek okul mezunu olmak
D) En az bir yabancı dil bilmek

19. Mülki yönetim bölümlerinden en kapsamlı olanı il yönetimidir.
Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminin bölümlerinden biri değildir?
A) Vali
B) İl özel idaresi
C) İl yönetim başkanları
D) İl İdare Kurulu

20. İli vali yönetir. Vali; ilde devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve yetki alanının dışındadır?
A) Hükümet emirlerini uygulamak.
B) Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.
C) Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine başkomutanlık yapmak.