SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


1. 
A)
B)
C)
  1) İkişer ritmik sayarken yirmi altıdan sonra hangi sayı gelir?
A) sekiz
B) on sekiz
C) yirmi sekiz
  2. 
A)
B)
C)
  2) Yirmiden geriye ikişer sayarken 14’ten sonra hangi sayı gelir?
A) 12
B) 13
C) 16
  3. 
A)
B)
C)
  3) ( 2 4 6 ...... 10 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir?
A) 7
B) 8
C) 9
 4.
A)
B)
C)
  4) ( 9 8 7 ..... 5 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir?
A) 9
B) 8
C) 6
  5.
A)
B)
C)
  5) Beşer ritmik sayarken yetmiş beşten sonra hangi sayı gelir?
A) seksen
B) seksen beş
C) doksan
  6.
A)
B)
C)
  6) Onar ritmik sayarken elliden sonra hangi sayı gelir?
A) kırk
B) altmış
C) yetmiş
  7.
A)
B)
C)
  7) ( 18 16 14 .... 10 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir?
A) 6
B) 8
C) 12
  8.
A)
B)
C)
  8) ( on, yirmi, otuz, elli, altmış) sayı dizisinde hangi sayı eksiktir?
A) kırk
B) yetmiş
C) seksen
  9.
A)
B)
C)
  9) ( 19 17 15 .... 11 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelmelidir?
A) 12
B) 13
C) 14
  10. 
A)
B)
C)
10) Elli ikiden başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir?
A) elli dokuz
B) altmış
C) altmış iki

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......