İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)  
1. Atatürk nerede doğmuştur?
A) Selanik
B) İstanbul
C) Ankara
2.
A)
B)
C)
2. Atatürk hangi yıl doğmuştur?
A) Bin dokuz yüz otuz sekiz.
B) Bin sekiz yüz seksen bir.
C) Bin dokuz yüz yirmi üç.
3.
A)
B)
C)
3. Atatürk’ün annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zübeyde Hanım
B) Makbule Hanım
C) Latife Hanım
4.
A)
B)
C)
4. Atatürk annesinin isteği ile aşağıdaki okullardan hangisine gitmiştir?
A) Mahalle Mektebi
B) Şemsi Efendi Okulu
C) Askeri Rüştiye
5.
A)
B)
C)
5. Atatürk’ün babasının adı hangisidir?
A) Ömer Efendi
B) Şemsi Efendi
C) Ali Rıza Efendi
6.
A)
B)
C)
6. Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir?
A) Zübeyde
B) Makbule
C) Latife
7.
A)
B)
C)
7. Mustafa hangi okuldayken babasını kaybetmiştir?
A) Mahalle Mektebi
B) Şemsi Efendi Okulu
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
8.
A)
B)
C)
8. Dayısının yanında hangi işleri yapmıştır?
A) Basit çiftlik işleri
B) Kitap okuma
C) Hayvanları otlatma
9.
A)
B)
C)
9. Atatürk hangi yıl ölmüştür?
A) Bin dokuz yüz otuz sekiz.
B) Bin sekiz yüz seksen bir.
C) Bin dokuz yüz yirmi üç.
10.
A)
B)
C)
10. Atatürk hangi şehirde ölmüştür?
A) Selanik
B) İstanbul
C) Ankara
11.
A)
B)
C)
11. Atatürk’ün ne zaman anıyoruz?
A) 10 Kasım
B) 29 Ekim
C) 23 Nisan
12.
A)
B)
C)
12. Atatürk’ün mezarı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A) Selanik
B) İstanbul
C) Ankara
13.
A)
B)
C)
13. Dolma Bahçe Sarayı aşağıdaki şehirlerin hangisidir?
A) Selanik
B) İstanbul
C) Ankara
14.
A)
B)
C)
14. Atatürk’ün mezarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anıt Kabir
B) Anıt Tepe
C) Ankara Kabir
15.
A)
B)
C)
15. Atatürk’ün en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Türkiye Cumhuriyeti
C) Millet Meclisi

 

Hazırlayan: Hamit BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......