İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)
1. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Eyvah elimi kestim
B) Saatini çok beğendim
C) Nereye gidiyorsun
2.
A)
B)
C)

2. Hangisi cümledir?
A) gidiyoruz
B) balık
C) yolculuk

3.
A)
B)
C)
3. “ Şöför……………….oldukça…………………sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
A) taksiyi-dertli
B) otobüsü-dikkatli
C) arabayı-kesin
4.
A)
B)
C)
4. Hangisi yanlıştır?
A) Cümlede gereksiz kelime kullanabiliriz.
B) Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.
C) Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
5.
A)
B)
C)
5. “Yatarken televizyonu kapatmayı unutma ! “ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
A) ne zaman
B) neyi
C) nasıl
6.
A)
B)
C)
6. “ Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) (,) (.) (?)
B) (,) (,) (?)
C) (,) (,) (.)
7.
A)
B)
C)
7. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur?
A) Hava kararmadan dönmelisin?
B) Yarın erkenden yola çıkmalıyız.
C) Yaşlı kadın ağlamaya başladı.
8.
A)
B)
C)
8. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır?
A) köpek
B) karabaş
C) kedi
9.
A)
B)
C)
9. Hangisi hem hece hem de kelimedir?
A) gül
B) mavi
C) yarım
10.
A)
B)
C)
10. Hangisi sözlükte önce gelir?
A) kelebek
B) kapı
C) kitap
************ HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......