İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. Bütün yüzeyleri kare şeklinde olan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küre
B) Küp
C) Prizma
  2. 
A)
B)
C)
  2. Bütün yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikdörtgen prizma
B) Kare prizma
C) Üçgen prizma
  3. 
A)
B)
C)
  3. Küpün kaç köşesi vardır?

A) 8
B) 12
C) 6
 4.
A)
B)
C)
  4. Küpün kaç ayrıtı vardır?

A) 8
B) 12
C) 6
  5.
A)
B)
C)
  5. Küpün kaç yüzeyi vardır?

A) 8
B) 12
C) 6
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi vardır?

A) küp
B) küre
C) silindir
  7.
A)
B)
C)
  7. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur?

A) prizma
B) küp
C) silindir
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Küpün 12 yüzü vardır.
B) Silindirin 3 yüzü vardır.
C) Kürenin köşesi yoktur.
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Top küp biçimindedir.
B) Bardak koni biçimindedir.
C) Zar küp şeklindedir.
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Küpün 12 ayrıtı vardır
B) Kürenin 8 köşesi vardır.
C) Küpün 6 yüzü vardır.

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
 
......