İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. İzin alarak konuşmak hangi kurallardandır?
A) Temizlik
B) Sınıf
C) Sağlık
  2. 
A)
B)
C)
  2. Okulda kurallar neden gereklidir?
A) Daha sağlıklı olmak için
B) Daha disiplinli olmak için
C) Daha başarılı olmak için
  3. 
A)
B)
C)
  3. Temizlik kuralları niçin önemlidir?
A) Başarılı olmak için
B) Sağlıklı olmak için
C) Düzenli olmak için
 4.
A)
B)
C)
  4. Dişlerimizi fırçalamak hangi kurallardandır?
A) Temizlik
B) Okul
C) Trafik
  5.
A)
B)
C)
  5. Okulda daha temiz ve sağlıklı bir ortamda, daha iyi öğrenmek için nelere dikkat etmeliyiz?
A) Temizlik kurallarına
B) Okul kurallarına
C) Trafik kurallarına
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan birisi değildir?
A) Elimizi yüzümüzü yıkamak
B) Yerlere çöp atmamak
C) İzin almadan konuşmamak
  7.
A)
B)
C)
  7. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından birisidir?
A) Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak
B) Sık sık banyo yapmak
C) Koridorlarda koşmamak
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan birisi değildir?
A) Sınıfta öğretmen varken kapıya vurmak
B) Okula zamanında gelmek
C) Sabah erken kalkmak
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından birisidir?
A) Okula zamanında gelmek
B) Ödevleri zamanında yapmak
C) Elbiselerimizi düzenli tutmak
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan birisi değildir?
A) Tuvaletleri temiz tutmak
B) Açıkta satılan yiyecekleri almamak
C) Yere çöp atmamak
  11. 
A)
B)
C)
  11. “Tuvaletleri temiz tutmak için ………………. …………” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Temiz bırakmalıyız.
B) Tuvalete gitmemeliyiz.
C) Temizlikçiyi çağırmalıyız.
 12.
A)
B)
C)
  12. “Derse geç kalmamak için …………… ……………. “ cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Okula zamanında gelmeliyiz.
B) Akşam erken yatmalıyız.
C) Sabah erken kalkmalıyız.
  13.
A)
B)
C)
  13. “Okulun kirlenmemesi için ………………….. ………… “ cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Elbiselerimiz temiz tutmalıyız.
B) Yere çöp atmamalıyız.
C) Kitaplarımızı kaplamalıyız.
  14.
A)
B)
C)
  14. “Arkadaşlarımıza çarpmamak için koridorlarda ……………………” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Yürümemeliyiz.
B) Koşmamalıyız
C) Konuşmamalıyız
  15.
A)
B)
C)
  15. “Gürültü olmaması için ………….. …………… …………..” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Hiçbir zaman konuşmamalıyız.
B) Her zaman sessiz konuşmalıyız.
C) İzin alarak konuşmalıyız.

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......