İNTERAKTİF TESTLER


1. "Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
A) ( ! ) B) ( ? ) C) ( . )

2. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?
A) Türk'lük
B) Türkiye'de
C) Türkçe'nin

3. "Hey Berat( ) Bu gün okula gelecek misin( )" tümcesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) ( , ) ( ! )
B) (! ) ( . )
C) ( ! ) ( ? )

4. "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" tümcesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?
A) Soru işareti (? )
B) Ünlem işareti (!)
C) Nokta (.)

5. "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
A) Ünlem işareti (!)
B) Nokta (.)
C) Soru işareti (? )

6. "Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama yerleştirdim." tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?
A) 1 B) 2 C) 4

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir?
A) İstanbul'a kar mı yağdı
B) Konuyu hiç anlamaz olur muyum
C) Hangi kitaba baksak acaba

8. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
A) Öğretmen dedi ki
B) Test parasını getirdin mi
C) Okulumu çok seviyorum

9. "Yetişin, boğuluyorum" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
A) Soru işareti(? )
B) Nokta(.)
C) Ünlem işareti(!)

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır ?
A) Bin bilsen dahi bir bilene danış.
B) Çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı?
C) Marmara Bölgesinde büyük bir deprem oldu.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
A) Küçük kardeşin neler yapıyor?
B) Derslerin nasıl gidiyor?
C) Ona inansam mı? İnanmasam mı? diye düşünüyorum.

12. "Giysilerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum ." tümcesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız?
A) 1 B) 2 C) 3

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Ankara'dan şimdi geldim.
B) En büyük Türk Atatürk'tür.
C) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.

14. "İkinci gün" sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) 2 gün
B) 2. gün
C) 2, gün

15. "Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( )Bir keresinde şöyle demişti( )" tümcesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) (,) (.) (:)
B) (;) (.) (;)
C) (.) (!) (:)

 

 

1.  A) B) C)
2.  A) B) C)
3.  A) B) C)
4.  A) B) C)
5.  A) B) C)
6.  A) B) C)
7.  A) B) C)
8.  A) B) C)
9.  A) B) C)
10.  A) B) C)
11.  A) B) C)
12.  A) B) C)
13.  A) B) C)
14.  A) B) C)
15.  A) B) C)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER