ANA SAYFA

Çarpma İşlemi Değerlendirme Test

1 / 20
 1. Şekilde modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 2 x 3 =
  2. 2 + 3 =
  3. 3 x 3 =
 2. Yukarıdaki kalemlerin sayısını en kısa yoldan hangi işlemle buluruz?
  1. 2+2+2+2+2+2+2+2=
  2. 8 + 2 =
  3. 8 x 2 =
 3. Tabaklardaki çileklerin sayısını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıyız?
  1. 3 x 4 =
  2. 3 + 4 =
  3. 4 x 4 =
 4. Aşağıdaki modellemelerden hangisi 3 x 4 = işlemini göstermez?
 5. Yukarıda modellenen işlemin sonucunu aşağıdakilerden hangisi ile bulamayız?
  1. 3 x 5 =
  2. 5 x 3 =
  3. 5 + 3 =
 6. Aşağıdaki modellemelerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?


 7. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
  1. 3 x 8 =
  2. 5 x 7 =
  3. 4 x 6 =
 8. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = toplama işleminin sonucu aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisine eşittir?
  1. 5x5=
  2. 5x6=
  3. 5+5=

 9. Yukarıdaki tabaklardaki kayısıların sayısını bulmamızı sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 3 x 4 =
  2. 4 x 4 =
  3. 4 + 4 =

 10. Yukarıdaki armutların sayısını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmamız daha doğru olur?
  1. 9+9=
  2. 2x9=
  3. 2+2+2+2+2+2+2+2+2=
 11. 5 destede kaç tane kalem vardır?
  1. 60
  2. 15
  3. 50
 12. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
  1. 5x6= 30
  2. 4x7= 35
  3. 3 x8= 24
 13. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en fazladır?
  1. A
  2. B
  3. C
 14. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
  1. A
  2. B
  3. C
 15. Günde 3 ekmek yiyen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir?
  1. 14
  2. 21
  3. 28