ANA SAYFA

Doğal Sayılar

1 / 20
 1. 25 doğal sayısının onlar basamağında hangi sayı vardır?
  1. 5
  2. 2
  3. 20
 2. 25 doğal sayısının birler basamağında hangi sayı vardır?
  1. 5
  2. 2
  3. 20
 3. 76 doğal sayısının onlar basamağında hangi sayı vardır?
  1. 7
  2. 6
  3. 70
 4. 76 doğal sayısının birler basamağında hangi sayı vardır?
  1. 6
  2. 7
  3. 13
 5. 85 doğal sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 50
  2. 80
  3. 13
 6. 97 doğal sayısının birler basamağındaki sayının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 90
  2. 9
  3. 7
 7. 58 doğal sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 50
  2. 80
  3. 13
 8. 82 doğal sayısının birler basamağındaki sayının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 80
  2. 10
  3. 2
 9. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 60 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 65
  2. 76
  3. 52
 10. Hangi basamaktaki doğal sayının sayı ve basamak değerleri aynıdır?
  1. Onlar
  2. Birler
  3. Yüzler
 11. 25-27-29-28-26 doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 29-28-27-26-25
  2. 25-26-27-28-29
  3. 25-26-27-29-28
 12. 46-48-45-47-44 doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 44-45-46-47-48
  2. 45-46-47-44-48
  3. 48-47-46-45-44
 13. 45-67-76-73-50 doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 45-50-67-73-76
  2. 76-73-67-50-45
  3. 45-67-50-76-73
 14. 54-35-87-94-80 doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 87-94-80-54-35
  2. 94-87-80-54-35
  3. 35-54-80-87-94
 15. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
  1. 25-36-40-51-62
  2. 87-67-59-45-38
  3. 76-56-94-59-62