ANA SAYFA

Kesirler

1 / 20
 1. Aşağıdaki nesnelerden hangisi yarım değildir?
  1. A
  2. B
  3. C
 2. Aşağıdakilerden hangisi iki yarımdan oluşmamaktadır?
  1. A
  2. B
  3. C
 3. Yandaki pastayı iki eş parçaya ayırmak için hangi noktalardan kesmeliyiz.

  1. A-C
  2. B-D
  3. C-D
 4. Aşağıdakilerden hangisi hem yarım hem de çeyrek parçalardın oluşmuştur?
  1. A
  2. B
  3. C
 5. Aşağıdaki şekillerden hangilerini birleştirirsek bir bütün elde ederiz?
  1. A
  2. B
  3. C
 6. Aşağıdaki pastalardan hangisinin tamamı çeyrek parçalara ayrılmıştır?
  1. A
  2. B
  3. C
 7. Yandaki şeklin ne kadarı boyalıdır?
  1. bütünü
  2. yarımı
  3. çeyreği
 8. Aşağıdaki pastalardan hangisinin yarısı yenilmiştir?
  1. A
  2. B
  3. C
 9. Yandaki küpün kaç parçası birleştirilirse geriye çeyreği kalır?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. 1 bütünde 2 yarım vardır.
  2. 2 yarım 1 çeyrek eder.
  3. 4 çeyrek 1 bütün eder.
 11. Yandaki pastayı çeyrek parçalara ayırmak için hangi yönlerden kesmeliyiz?
  1. 2 -3
  2. 1 - 4
  3. 2 - 4
 12. 4 yarım kaç bütünü oluşturur?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 13. 3 bütünde kaç tane yarım vardır?
  1. 4
  2. 6
  3. 8
 14. 8 çeyrek kaç bütünü oluşturur?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 15. 4 bütünde kaç tane çeyrek vardır?
  1. 12
  2. 16
  3. 14