Geometrik Cisimler

İkinci Sütundakileri Taşıyarak Birinci Sütundakilerle Eşleştiriniz.
YENİLE