ANA SAYFA

Konu Değerlendirme Testi,

1 / 20

 1. İlk 6 soruyu yukarıdaki resme göre cevaplayınız.
  Yukarıdaki resimde 6 rakamı ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Köşe  
  2. Ayrıt    
  3. Yüzey
 2. Yukarıdaki resimde 3 rakamı ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Köşe 
  2. Ayrıt 
  3. Yüzey
 3. Yukarıdaki resimde 4 rakamı ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Köşe  
  2. Ayrıt  
  3. Yüzey
 4. Yukarıdaki resimde ayrıtları gösteren rakamlar hangileridir?

  1. 3 ve 8
  2. 2,4ve 5   
  3. 1 ve 6
 5. Yukarıdaki resimde geometrik cisimlerin yüzlerini gösteren rakamlar hangileridir?

  1. 3 ve 8
  2. 2,4ve 5 
  3. 1 ve 6
 6. Yukarıdaki resimde geometrik cisimlerin köşelerini gösteren rakamlar hangileridir?

  1. 3 ve 8  
  2. 2,4ve 5  
  3. 1 ve 6
 7. Yandaki şekilde kırmızı nokta ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Ayrıt 
  2. Yüz 
  3. Köşe
 8. Yandaki şekilde mavi çizgi ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Ayrıt 
  2. Yüz 
  3. Köşe
 9. Yandaki geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Kare prizma   
  2. Küp   
  3. Dikdörtgen prizma
 10. Yandaki geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Kare prizma  
  2. Küp  
  3. Dikdörtgen prizma
 11. Yandaki geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Üçgen prizma 
  2. Küp  
  3. Kare prizma
 12. Aşağıdakilerden hangisi “silindir” olarak adlandırılır? 13. Yandaki nesne aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ile adlandırılır?

  1. Küp 
  2. Küre
  3. Koni
 14. Yandaki nesne aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ile adlandırılır?

  1. Silindir 
  2. Küre  
  3. Koni
 15. Yandaki nesne aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ile adlandırılır?

  1. Silindir   
  2. Üçgen prizma   
  3. Koni
 16. Küpün kaç tane ayrıtı vardır?  1. 12
 17. Üçgen prizmanın kaç tane yüzü vardır?

  1. 5  

  2. 12
 18. Aşağıdakilerden hangisini ayrıtı vardır? 19. Aşağıdakilerden hangisini tüm yüzleri birbirine eşittir?

  1. Küre
  2. Küp 
  3. Silindir
 20. Aşağıdakilerden hangisinin yüzü daha fazladır?