ANA SAYFA

1 / 20
 1. 51.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?

  1. ellibir
  2. ellibirinci
  3. onbeşinci
 2. 32.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?

  1. otuzuncu
  2. otuziki
  3. otuzikinci
 3. ondokuzuncu sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?

  1. 91. 
  2. 19    
  3. 19.
 4. kırk beş sayısının yazılışı hangisidir?

  1. 44 
  2. 45   
  3. 54
 5. ”85” sayısının okunuşu hangisidir?

  1. seksenbeş
  2. ellisekiz
  3. seksenbeşinci
 6. 96.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?

  1. doksanaltı
  2. doksanaltıncı
  3. altmışdokuz
 7. yetmişbeşinci sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?

  1. 75. 
  2. 75  
  3. 57
 8. otuzsekiz sayısının yazılışı hangisidir?

  1. 38. 
  2. 38   
  3. 83
 9. 36.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?

  1. otuzaltıncı
  2. otuzaltı
  3. altmışüç
 10. 16.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?

  1. onaltı
  2. altmışbir
  3. onaltıncı
 11. elliüçüncü sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?

  1. 53.
  2. 35 
  3. 53
 12. otuzyedi sayısının yazılışı hangisidir?

  1. 37. 
  2. 37  
  3. 73
 13. ”29” sayısının okunuşu hangisidir?

  1. yirmidokuz
  2. doksaniki
  3. yirmidokuzuncu
 14. 81.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?

  1. seksenbirinci
  2. onsekiz
  3. seksenbir
 15. yirmibeşinci sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?

  1. 25
  2. 25. 
  3. 52