ANA SAYFA

Ritmik Saymalar

1 / 20
 1. 27’den başlayıp geriye doğru 3’er sayarken 18’i kaçıncı sırada söyleriz?
  1. ikinci
  2. üçüncü
  3. dördüncü
 2. 15’ten başlayıp ileriye veya geriye 3’er sayma yaparken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz?
  1. 24
  2. 9
  3. 7
 3. 28’den başlayıp geriye doğru 4’er sayarken 16 sayısını kaçıncı sırada söyleriz?
  1. altıncı
  2. dördüncü
  3. birinci
 4. Dörder sayma yapan birisi aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez?
  1. 3
  2. 8
  3. 24
 5. 36’dan başlayarak geriye doğru dörder sayarken 20’den sonra hangi sayıyı söyleriz?
  1. 24
  2. 18
  3. 16
 6. 28’den başlayarak ileriye veya geriye doğru dörder sayma yaparken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz?
  1. 8
  2. 15
  3. 36
 7. Aşağıdakilerden hangisi 4’ün katı değildir?
  1. 8
  2. 15
  3. 20
 8. 70’ten geriye doğru beşer sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz?
  1. 36
  2. 50
  3. 15
 9. 100’den geriye doğru beşer sayarken 50’den sonra hangisini söyleriz?
  1. 40
  2. 45
  3. 55
 10. 60’tan ileriye doğru 5’er sayarken üçüncü sırada aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
  1. 70
  2. 80
  3. 85
 11. 100’den geriye doğru beşer sayarken 65 sayısını kaçıncı sırada söyleriz?
  1. 5
  2. 8
  3. 11
 12. 88’den geriye doğru ikişer sayarken aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
  1. 74
  2. 77
  3. 80
 13. 100’den geriye doğru ikişer sayarken 60’tan sonra hangi sayıyı söyleriz?
  1. 58
  2. 59
  3. 62
 14. Aşağıdaki örüntülerden hangisi yanlıştır?
  1. 78-76-74-70-68
  2. 56-54-50-48-46
  3. 70-65-60-55-50
 15. Aşağıdakilerden hangisi geriye doğru 2’şer saymadır?
  1. 20-18-16
  2. 20-17-14
  3. 20-16-12