ANA SAYFA

Eş Anlamlı Sözcükler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı kelimelerdir?

  1. az – çok 
  2. satıcı – alıcı  
  3. konut - ev
 2. Hangi cümlede  “hatıra”  sözcüğünün eş  anlamlısı vardır?

  1. Anneme  hediye  aldım.
  2. Dedem  eski bir  anısını anlattı.
  3. Halam  çok  hızlı araba kullanır.
 3. “Rüzgâr” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. yel
  2. hava 
  3. yağmur
 4. “Yaren hediyesini görünce çok sevindi.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcük kullanılırsa cümlenin anlamı değişmez?

  1. babasını 
  2. uçurtmasını   
  3. armağanını
 5. Misafir” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

  1. Konutları sağlam yapın.
  2. Konuklara çay ikram ettik.. 
  3. Alt kattaki kiracı evi boşalttı.
 6. kırmızı” kelimesinin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

  1. Prenses al bir eşarp bağlamıştı.
  2. Bakkaldan ne aldın?
  3. Babam bana ayakkabı alacak.
 7. Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

  1. ileri-geri  
  2. ön-arka   
  3. ihtiyar-yaşlı
 8. “Sene” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

  1. Bu bahar çiçekler erken açtı. 
  2. Bu yıl çok kar yağacakmış. 
  3. Bu yağmur dinmeden gideceğiz.
 9. Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlı değildir?

  1. küçük - kısa   
  2. yoksul - fakir  
  3. kırmızı – al
 10. “Fakir adama yardım ettim.” Cümlesinde fakir sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? 

  1. yoksul  
  2. yaşlı 
  3. güçsüz
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düş” sözcüğün eş anlamlısı vardır?

  1. Bu söylediğin gerçek olamaz. 
  2. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm.
  3. Hızlı koşma düşersin.
 12. “ diri “ kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  1. ölü  
  2. kuvvetli   
  3. canlı
 13. Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?

  1. şehir – kent
  2. doktor – hekim  
  3. uzun – kısa
 14. “Hikaye “ sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. öykü 
  2. anlam  
  3. okuma
 15. Aşağıdakilerden hangisinde hediye kelimesinin eş anlamlısı vardır?

  1. Eve gitmek için ayrıldı.
  2. Bir kitap satın aldı.
  3. Çok güzel bir armağan aldım.