ANA SAYFA

Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

  1. kapı
  2. yüz
  3. yel
 2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?

  1. Arabanın arkasına bindi.
  2. Derslerine çok iyi çalış.
  3. Evimiz buraya çok uzak.
 3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur?

  1. Kapı zili uzun uzun çaldı.
  2. Bakkaldan iki ekmek al.
  3. Ödevini zamanında yapmalısın.
 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

  1. bağ
  2. gül
  3. su
 5. Aşağıdaki sözcük gruplarını karşılaştırdığımızda hangisi dışarıda kalır?

  1. kır – yol
  2. yukarı - aşağı
  3. usta – acemi
 6. “ Dilek çay kenarında oturuyor.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle aynı anlamdadır?

  1. Berke çayda balık yakaladı.
  2. Bu yıl çay kurudu.
  3. Bu çay çok demli olmuş.
 7. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?

  1. Yeşil ördek suya daldı.
  2. Aykut yüzme havuzunda derine daldı.
  3. Çam ağacının dalı kırıldı.
 8. “ ekmek, gül, süs, çal, uç “ Yandaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?

  1. ekmek
  2. süs
  3. gül
 9. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?

  1. Kutuya beş kalem koy.
  2. Gemi güzel bir koya yanaştı.
  3. Kalemini buraya koy.
 10. “ kaya, koş, in, kısa “ sözcüklerinden hangisi sesteştir?

  1. in
  2. koş
  3. kaya
 11. “Al renkli bayrağımı çok severim.” cümlesinde eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

  1. al
  2. çok
  3. renkli
 12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşseslidir?

  1. tuz
  2. dolu
  3. çam
 13. “Çay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir?

  1. Çay kenarına gittik.
  2. Annem çay demledi.
  3. Birlikte çay içtik.
 14. “Göz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

  1. Ali’nin gözüne toz kaçtı
  2. Masanın gözüne bak
  3. Doktor gözüme damla koydu.
 15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır?

  1. Otoparkta yüz araba vardı.
  2. Berat güzel yazı yazdı.
  3. Okula zamanında gelmeliyiz.
 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  1. Yağ
  2. Bağ
  3. Dağ
 17. “Kır” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde doğal bir ortamı ifade etmektedir?

  1. Kırlarda geziye çıktık.
  2. Ayça kalemini kırdı.
  3. Top camı kırdı.
 18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmamıştır?

  1. Dizimi taşa vurdum.
  2. Bahçede çiçek topladım.
  3. Bu gece düş gördüm.
 19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir sesteş sözcük kullanılmıştır?

  1. Ceren, elma yedi.
  2. Annem çay yaptı
  3. Berfin, yedi armut aldı.
 20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir sesteş sözcük kullanılmıştır?

  1. Ördek suya daldı.
  2. Beyza gül topladı.
  3. Deren ona güldü