ANA SAYFA

Noktalama İşaretleri Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur?

  1. Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız.
  2. Akşamları geç mi yatıyorsun!
  3. Öğretmen ne zaman gelecek?
 2. “Et süt ve yumurta çok besleyicidir.” Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül ( , ) konmalıdır?

  1. Et 
  2. Süt 
  3. Ve
 3. “İstanbul’a hiç gittin mi” cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?

  1. ( . ) 
  2. ( , )   
  3. ( ? )
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

  1. Atatürk Selanik’te doğdu. 
  2. Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
  3. Sel duvar’ı yıktı.
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır?       

  1. Futboldan çok hoşlanıyorum
  2. Kaç kilo elma alacaksınız
  3. Of, az daha çarpışıyorduk
 6. “Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu.” Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır?     

  1. Yer 
  2. Adım  
  3. Otobüslerde 
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır?              

  1. Adam lokantaya girdi
  2. Nasıl bir kitap istiyorsunuz
  3. Derslerine hiç çalışmıyorsun
 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?        

  1. Akşamki filmi izledin mi
  2. Ne kadar para harcadın
  3. Berat birazdan gelir 
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır?      

  1. Toplantı biraz önce bitti   
  2. Öf, oda çok pis kokuyor
  3. Öğretmenimiz bizi çağırmış
 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz?                  

  1. Köyde kaç gün kalacaksın 
  2. Vah vah, çok yazık olmuş
  3. Aman biraz acele et   
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

  1. Atatürk 1881’de doğdu. 
  2. Annen seni kapı’da bekliyor.
  3. Bu yaz Ordu’ya gideceğiz. 
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

  1. Çantamı sen mi aldın? 
  2. Hey, çabuk yanıma gel!
  3. Eyvah,  gömleğimi yaktım?
 13. “Kardeşin satranç oynamayı biliyor.” Cümlesi hangi şekilde yazılsaydı sonuna soru işareti konulurdu?

  1. Kardeşin satranç oynamayı iyi biliyor 
  2. Kardeşin satranç oynamayı bilmiyor
  3. Kardeşin satranç oynamayı biliyor mu
 14. Hangi noktalama işaretinden sonra büyük harfle başlanmaz?

  1. Nokta 
  2. Virgül
  3. Ünlem
 15. “Ahhh” kelimesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?

  1. ( . ) 
  2. ( , )    
  3. ( ! )