ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1.   YAVRU KUŞ             
  Yavru kuş, sıcak yuvasında annesini bekliyordu. Sarı yapraklar, şiddetli rüzgarın etkisiyle havada savruluyordu. Turuncu gagasını zorlukla açtı.  Zayıf bir sesle annesini çağırdı. Zavallı küçük kuş, annesinin çok uzak yerlere gittiğini bilmiyordu. Mavi gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. Küçük bir yağmur damlası hızla yavru kuşun üzerine düştü. Rüzgarda uçuşan tüyleri ıslandı.
  Aşağıdaki   1. 2. 3. ve  4. soruyu parçaya göre cevaplayınız.
  Yavru kuş yuvasında kimi bekliyordu?

  1. Babasını    
  2. Kardeşini   
  3. Annesini
 2. Yavru kuşun gagası ne renkti?  

  1. Kırmızı   
  2. Turuncu   
  3. Kara
 3. Yavru kuşun annesi nereye gitmiş?

  1. Gezmeye    
  2. Çok Uzak Yerlere 
  3. Komşuya
 4. Yavru kuşun üzerine ne düşmüş?

  1. Yaprak  
  2. Taş   
  3. Yağmur Tanesi
 5. Aşağıdaki hangi cümlenin sonuna soru işareti (?)  konulmalıdır?

  1. Yarın ormana gideceğiz (  )  
  2. Ay, elim acıdı (  )   
  3. Bir yılda kaç mevsim var (  )
 6. Yarın arkadaşıma hediye alacağım.’ 
  Cümlesinde kaç sözcük(kelime)  vardır?

  1. 14 
  2. 29 
  3. 4
 7. Yaşlı adama yardım etti.”cümlesindeki yaşlı” kelimesinin yerine aşağıdaki hangi kelimeyi yazabiliriz?

  1. genç   
  2. ihtiyar   
  3. çocuk
 8. Aşağıdaki,hangi kelime hecelerine yanlış ayrılmıştır?

  1. konserve   ----> kon – ser – ve
  2. dondurma   ---->don – du – rma
  3. giysilerimiz  ---->giy – si – le – ri – miz
 9. Sude …………  erken gelmiş.”   tümcesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

  1. eve 
  2. evi  
  3. ev
 10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir  istek  vardır?

  1. Babam bana bisiklet aldı. 
  2. Koşmaktan yoruldum. 
  3. Bana bir lira verir misin?
 11. CİCİ KUŞ
  “ Bir varmış bir yokmuş. Bir cici kuş varmış. Bu kuş güzel bir ormanda yaşarmış. Daldan dala uçarmış. Cik cik! Öterek şarkı söylermiş.
  ( 11.  12.  13.  14.   soruları metne göre cevaplayınız.)
  Cici kuş nerede yaşarmış?

  1. yuvada 
  2. ağaçta 
  3. ormanda
 12. Cici kuş nereden nereye uçarmış?

  1. daldan dala     
  2. ağaçtan ağaca   
  3. ormandan ormana
 13. Kuş nasıl şarkı söylüyormuş?

  1. gak gak öterek  
  2. cik cik öterek  
  3. lak lak öterek
 14. Cici kuş nasıl bir ormanda yaşıyormuş?

  1. güzel 
  2. vahşi  
  3. ıssız
 15. “ şeftali” sözcüğünde kaç ünlü(sesli)  harf vardır?

  1. 3

  2. 4
 16. ‘ Özlem eve geldi. ‘    Cümlesi kaç hecelidir?

  1. 3
  2. 1
  3. 6
 17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir istek vardır?

  1. Annem kek yapmış.
  2. Annemin yaptığı keki seviyorum.
  3. Annem akşama kek yapsa.
 18. “Babam İstanbul’dan döndü mü “cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

  1. nokta  
  2. soru işareti    
  3. virgül
 19. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir varlık adıdır?

  1. Kediye süt içirdim.
  2. Yavru köpek çok sevimli.  
  3. Bahçeden lâle topladım.
 20. Sabahleyin erken kalkarım. Yüzümü yıkarım. Kahvaltımı yaparım.”sözünde kaç cümle vardır?            


  1. 3
  2. 4