ANA SAYFA

Karşıt Anlamlı Sözcükler Konu Değerlendirme Testi,

1 / 20
 1. "Yakın" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. Uzak
  2. Beri 
  3. İleri
 2. "Eski" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. Yalı 
  2. Yeni 
  3. İhtiyar
 3. "Sıcak" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. ılık 
  2. don 
  3. soğuk
 4. "Barış" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. anlaşma 
  2. düşman 
  3. savaş
 5. "Düşman" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. dost 
  2. savaş 
  3. barış
 6. "Zengin" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. Varlık 
  2. Paralı 
  3. Fakir
 7. "Cömert" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. savurgan 
  2. pinti 
  3. cimri
 8. "Yanlış" sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. bilinmeyen 
  2. bilinen 
  3. doğru
 9. Kalın; sözcüğünün karşıt anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. ince 
  2. kısa 
  3. eğri
 10. "Tümsek" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. Çukur 
  2. Tepe 
  3. Yüksek
 11. “Kısa” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. uzun 
  2. şişman 
  3. geniş
 12. “Uzak” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. küçük 
  2. yakın 
  3. geri
 13. “Az” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. çok 
  2. yok
  3. tok
 14.  “Yaş” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. dolu 
  2. kuru 
  3. ıslak
 15. “Var” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. yok 
  2. boş 
  3. tenha
 16. “Uzun” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. küçük 
  2. iri 
  3. kısa
 17. “Karanlık” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. gündüz 
  2. aydınlık 
  3. ışık
 18. “Yaramaz” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. çalışkan 
  2. uslu 
  3. haylaz
 19. “Kötü” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. fena 
  2. güzel 
  3. iyi
 20. “Ağır” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. hafif 
  2. şişman 
  3. zayıf