3.Sınıf Sesin İşitmedeki Rolü Test

7 Şubat 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Sesin İşitmedeki Rolü Test

Test Çöz

İndir

 

 Çevremizde duyabildiğimiz ve duyamadığımız sesler vardır. İş makinesinin sesini rahatlıkla duyabiliriz. Fakat yerde yürüyen bir karıncanın sesini, ya da yarasaların çıkardıkları sesleri duyamayız.  Karınca ya da yarasaların sesini neden duyamayız?
Kullandığımız radyo, televizyon gibi araçların sesini duyamadığımız zaman sesini artırırız ya da bu araçların sesi bizi rahatsız ediyorsa sesini azaltırız. Bu durumlarda sesin hangi özelliğini artırmış ya da azaltmış oluruz?
Büyük salonlarda veya kalabalık topluluklara konuşurken sesi artırmak için megafon veya hoparlörlere bağlı mikrofon kullanırız. Megafon veya hoparlör kullanarak sesin hangi özelliğini artırırız?
Çevremizde çeşitli sesler meydana gelir. Bunlardan bazıları uçak sesi gibi şiddetli seslerdir. Bazıları ise daha az şiddetli olabilir. Aşağıdaki varlıklardan hangisin sesinin şiddeti diğerlerinden daha azdır?
Öğretmenimiz iki arkadaşımızı sınıfın karşısına çıkardı ve birinin kulağına bir şeyler söylemesini istedi. Daha sonra da yüksek sele söylemelerini istedi. Bu etkinlikte öğretmenimiz hangi sorunun cevabını bulmaya çalışmıştır?
Bir sesin işitilebilmesi ses şiddetine bağlıdır. Ses şiddeti, sesin işitilmesini sağlayan özelliğidir. Ses şiddeti düşük ya da yüksek olabilir. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sesinin şiddeti diğerlerinden daha yüksektir?
Trafikte sürücüler arkalarından gelen itfaiye aracını görmemesine rağmen nasıl oluyor da geldiğini anlayıp ona yol veriyorlar?
Sınıfa yanımızdaki arkadaşımızı net olarak duyarız. Fakat bizden uzakta tahtanın önünde konuşan arkadaşlarımızın ne konuştuğunu net bir şekilde duyamayız. Bu durumla ilgili hangisi söylenemez?
Bir mahallede düğün olduğunu duyduğumuz seslerden anlarız. Düğün evinin yerini bilmesek bile nerede olduğunu bulabiliriz. Düğün evini bulmada aşağıdakilerden hangisine dikkat ederiz?
Telefonla konuşurken telefonu kulağımıza yaklaştırdığımızda duyduğumuz ses şiddetinin artığını, kulağımızdan uzaklaştırdığımızda ise ses şiddetinin azaldığını hissederiz. Hangi durumda sesin şiddeti azalır?
İşitme kaybı olan kişiler işitme test sonrasında doktorun uygun gördüğü işitme cihazını kullanırlar. Bu cihazların hangi özelliğinden yararlanılır?
Ses ve işitme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?