3.Sınıf Çevremizdeki Işık ve Ses Konu Testi

29 Ocak 2021 0 By testimiz.com

3.Sınıf Çevremizdeki Işık ve Ses Konu Testi

 

3. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Temelli Çevremizdeki Işık ve Ses Testi

TEBRİKLER.

3. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Temelli Çevremizdeki Işık ve Ses Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Canlıların çıkardıkları bütün sesleri duyarız.
B
Güçlü ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmamalıyız.
C
Çok gürültülü ortamlarda çalışanlar kulaklık kullanmalıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir etki olmadan kendi başına ses çıkaramaz?  
A
Rüzgar
B
Karınca
C
Davul
Soru 3
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  
A
Yıldızlar – Doğal ışık kaynağı
B
Mum – Yapay ışık kaynağı
C
Trafik lambası – Doğal ışık kaynağı
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kaynağı değildir?  
A
Yıldırım
B
Floransan
C
Fosforlu trafik levhası
Soru 5
Işığı ve sesi algıladığımız duyu organlarımız hangi seçenekte doğru verilmiştir?    
A
Deri – dil
B
Göz – kulak
C
Burun – göz
Soru 6

• Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynakları doğal ışık kaynaklarıdır.

• Işık, cisimlerin görünmesini sağlar.

• Çevresine ışık yayan her şey bir ışık kaynağıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?  
A
1
B
2
C
3
Soru 7

I. Konser alanları.

II. Yoğun trafiğin olduğu yollar.

III. Kütüphane.

Yukarıdakilerden hangilerinde uzun süre bulunmak işitme kaybına neden olur?  
A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin ses şiddet diğerlerinden yüksektir?  
A
Bağıran insanın sesi
B
Güvercinin sesi
C
Karıncanın ayak sesi
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?    
A
Şiddetli seslerin bulunduğu ortamda çalışanlar özel kulaklık kullanırlar.
B
Kaval sesi doğal bir sestir.
C
Şiddetli sesler kulak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Soru 10
Ses ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Ses her yöne yayılır.
B
Ses dalgalar halinde yayılır.
C
Ses kaynağının bize olan uzaklığı duyduğumuz ses şiddetini etkilemez.
Soru 11
Televizyon izlerken sesini duyamıyorsak ne yapmalıyız?      
A
Televizyondan uzaklaşmalıyız.
B
Televizyonun ses şiddetini artırmalıyız.
C
Televizyonun ses şiddetini azaltmalıyız.
Soru 12

I- Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddet artar.

II- Davul, zurna, flüt yapay ses kaynaklarıdır.

II- Rüzgâr sesi, dalga sesi doğal ses kaynaklarıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?    
A
I-III
B
II-III
C
I-II
Soru 13
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Ay, Dünya'mızın ışık kaynaklarındandır.
B
Ateş ve meşale doğal ışık kaynaklarıdır.
C
Işık yayan, çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır.
Soru 14
Aşağıdaki ortamların hangisinde cisimler net görülür?  
A
Loş ışıklı yerlerde
B
Işığın çok fazla olduğu yerlerde
C
Işığın yeterli olduğu yerlerde
Soru 15
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Temel ışık kaynağımız Güneş'tir.
B
Işık olmayan ortamda göremeyiz.
C
Ay, doğal ışık kaynağıdır.
Soru 16
Aşağıda verilen ışık kaynaklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?    
A
Şimşek ışığı
B
Yıldızların ışığı
C
Ay ışığı
Soru 17
Aşağıdakilerin hangisinde arabanın ses şiddetinin artığını duyarız?  
A
Bize yaklaştığında.
B
Bizden uzaklaştığında.
C
Yanımızda durduğunda.
Soru 18
Işık ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır.
B
Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
C
Işık görmemizi sağlayan bir enerjidir.
Soru 19
Sesin yayılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Ses, her yöne su dalgası gibi dalgalar halinde yayılır.
B
Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddet artar.
C
Ses, düz bir doğru şeklinde yayılır.
Soru 20
Aşağıda verilen ifadelerinden hangisinde ses kaynağı uzaklaşmaya başlamıştır?  
A
Köpeğin sesini daha iyi duymaya başladım.
B
Arabanın sesini artık duyamıyorum.
C
Uçak sesi duymaya başladım.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

       3.Sınıf Çevremizdeki Işık ve Ses Konu Testi Hakkında:

       Çevremizdeki Işık ve Ses uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

       1. 3.Sınıf Çevremizdeki Işık ve Ses Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Çevremizdeki Işık ve Ses konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Bunun yanında Çevremizdeki Işık ve Ses testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Çevremizdeki Işık ve Ses testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Çevremizdeki Işık ve Ses testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Çevremizdeki Işık ve Ses kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Çevremizdeki Işık ve Ses çalışma testi öğrenme hedeflidir. İnteraktif Çevremizdeki Işık ve Ses testi hazırlanırken özellikle sınıf içi uygulamalardan yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Çevremizdeki Işık ve Ses testinin başarısını artıracaktır. Online Çevremizdeki Işık ve Ses testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak bizimle yorumlarınızı paylaşınız.

testimiz.com

       2. 3.Sınıf Çevremizdeki Işık ve Ses Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Çevremizdeki Işık ve Ses test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Çevremizdeki Işık ve Ses konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Çevremizdeki Işık ve Ses kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Çevremizdeki Işık ve Ses çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Çevremizdeki Işık ve Ses etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Çevremizdeki Işık ve Ses testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Çevremizdeki Işık ve Ses testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

       3. 3.Sınıf Çevremizdeki Işık ve Ses Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Çevremizdeki Işık ve Ses konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Çevremizdeki Işık ve Ses testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Çevremizdeki Işık ve Ses çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Çevremizdeki Işık ve Ses konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Çevremizdeki Işık ve Ses test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Çevremizdeki Işık ve Ses kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Çevremizdeki Işık ve Ses testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

       4. Etkileşimli Çevremizdeki Işık ve Ses Testi Telif Hakkı:

Çevremizdeki Işık ve Ses etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Çevremizdeki Işık ve Ses testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Çevremizdeki Işık ve Ses konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Çevremizdeki Işık ve Ses kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Çevremizdeki Işık ve Ses testinin kullanımı özel izne tabidir.