3.Sınıf Türkçe Kazanım Testleri

16 Mart 2019 0 Yazar: testimiz.com

3.Sınıf Türkçe Kazanım Testleri

1.Tema Konu Testleri

1.Tema Erdemler

Cümle Yapma

Adları Tanıma

Eş Anlamlı Sözcükler

Türemiş Sözcükler

1.Tema Erdemler

Eş Anlamlı Kelimeler

Sesteş Sözcükler

2.Tema Konu Testleri

2.Tema: Atatürk

Duygusal ve Abartılı İfadeler

Karşılaştırma

Noktalama İşaretleri

Adların Hâlleri

2.Tema Atatürk

3.Tema Konu Testleri

3.Tema: Hayal Gücü

Okuduğunu Anlama

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Ön Adlar

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

Yazım Kuralları

Eylemler

3.Tema Milli Kültürümüz

4.Tema Konu Testleri

4.Tema: Oyun ve Spor

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Önem Belirten İfadeler

Sözcükte Anlam

4.Tema Çocuk Dünyası

5.Tema Konu Testleri

5.Tema Vatandaşlık

Eş Sesli Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İmla Kuralları

Olayların Oluş Sırası

Gerçek Hayal ürünü

Türemiş Sözcükler

5.Tema Değerlendirme

5.Ünite Değerlendirme

5.Tema Vatandaşlık

6.Tema Konu Testleri

  1. Tema Milli Mücadele ve Atatürk

Ön Adlar (Sıfatlar)

Atasözleri ve Deyimler

Metinde Anlam

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Parçada Anlam

Sözcükte Anlam

7.Tema Konu Testleri

7.Tema Sağlık Ve Spor

Harf ve Hece Bilgisi

Zamirler

Ses Bilgisi

Cümle Bilgisi

Cümlede Anlam

Sözcük ve Hece Bilgisi

8.Tema Konu Testleri

  1. Tema Bilim ve Teknoloji

Sıfatlar

Tekil ve Çoğul Adlar

Adıllar

Anlamdaş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Konu Testleri

Fiiller (Eylemler)

Eylemde Kişi

Eylemde Zaman

Noktalama İşaretleri

Virgül ve Kullanımı

Kesme İşareti

Tümce Bilgisi

Cümle Bilgisi

Anlamdaş Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Sözlük Bilgisi

Eylemde Kişi Testi

Eylemde Zaman

Fiiller (Eylemler)

Tümce Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Cümle Bilgisi