İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. Mustafa Kemal ne zaman doğmuştur?
A) 1938
B) 1881
C) 1768
  2. 
A)
B)
C)
  2. Atatürk nerede doğmuştur?
A) İstanbul
B) Ankara
C) Selânik
  3. 
A)
B)
C)
  3. Atatürk’ün doğduğu şehir şimdi hangi ülkededir?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Türkiye
 4.
A)
B)
C)
  4. Atatürk'ün annesinin adı nedir?
A) Zübeyde
B) Fatma
C) Emine
  5.
A)
B)
C)
  5. Mustafa Kemal’in babasının adı nedir?
A) Mehmet
B) Bekir
C) Ali Rıza
  6.
A)
B)
C)
  6. Atatürk ne zaman ölmüştür?
A) 1956
B) 1938
C) 1974
  7.
A)
B)
C)
  7. Atatürk'ün mezarı nerede bulunmaktadır?
A) Ankara
B) İstanbul
C) İzmir
  8.
A)
B)
C)
  8. Atatürk'ün anıt mezarının adı nedir?
A) Dolmabahçe Sarayı
B) Topkapı Sarayı
C) Anıtkabir
  9.
A)
B)
C)
  9. Atatürk Haftası hangi tarihler arasında kutlanmaktadır?
A) 19 – 25 Mayıs
B) 10 – 16 Kasım
C) 01- 10 Kasım
  10.
A)
B)
C)
  10 . Atatürk Samsun’a hangi tarihte gitmiştir?
A) 19 Mayıs 1919
B) 23 Nisan 1920
C) 16 Ağustos 1925
  11.
A)
B)
C)
  11.Atatürk Samsun’a niçin gitmiştir?
A) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için
B) Gezmek için
C) Ziyaret etmek için
  12.
A)
B)
C)
  12. TBMM ne zaman açılmıştır?
A) 14 Ocak 1928
B) 9 Haziran 1915
C) 23 Nisan 1920
  13.
A)
B)
C)
  13. TBMM’ nin başkanlığına ilk kim seçilmiştir?
A) Mustafa Kemal
B) İsmet İnönü
C) Fevzi Çakmak
  14.
A)
B)
C)
  14. Düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için yapılan savaşa ne denir?
A) Çanakkale Savaşı
B) Birinci Dünya Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
  15.
A)
B)
C)
  15. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı yapmamıştır?
A) Erzurum
B) Sivas
C)Afyon
  16.
A)
B)
C)
  16. Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır?
A) Padişah
B) Mustafa Kemal
C) Hasan Tahsin
  17.
A)
B)
C)
  17. Kurtuluş Savaşı kaç yıl sürmüştür?
A) 3
B) 4
C) 5
  18.
A)
B)
C)
  18. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?
A) 29 Ekim 1923
B) 19 Mayıs 1922
C) 23 Nisan 1926
  19.
A)
B)
C)
  19. İlk cumhurbaşkanımız kimdir?
A) Atatürk
B) Kazım Karabekir
C) Celal Bayar
  20. 
A)
B)
C)   
20. Kurtuluş Savaşı hangi yıllar arasında yapılmıştır?
A) 1923-1926
B) 1919-1923
C) 1914-1918
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......