SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
  1): “Her insanın ……………….. zevkleri olabilir.” Cümlesindeki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) farklı
B) benzer
C) zevksiz
  2. 
A)
B)
C)
  2:) “İnsanlar, birbirlerinin farklılıklarına ve fikirlerine ……………... davranmalıdır.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) katı
B) hoşgörülü
C) farklı
  3. 
A)
B)
C)
  3): “………………………………………..,sınıfta öğreniriz.” İfadesini tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Odamızı toplamayı
B) Yardımlaşarak beraber yaşamayı
C) Yemek yapmayı
 4.
A)
B)
C)
  4): Kişisel bakımımızı yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) Çabuk bitirmeye
B) Tutumlu olmaya
C) Eğlenmeye
  5.
A)
B)
C)
  5): Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeyi anlatır?
A) Her gün farklı bir şeyler yemeliyiz.
B) Yediklerimizin kalorisine bakıp yemeliyiz.
C) Her besinden yeterince yemeliyiz.
  6.
A)
B)
C)
  6): Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmede önemli bir yere sahiptir?
A) Kızartmalar
B) Bol yağlı yiyecekler
C) Süt ve süt ürünleri
  7.
A)
B)
C)
  7): Aşağıdakilerden hangisi acil bir durum değildir?
A) yemek
B) yangın
C) Boğulma
  8.
A)
B)
C)
  8): İnsanlar birbiriyle konuşurken ne yapmış olurlar?
A) Yardım etmiş olurlar
B) Ödev yapmış olurlar
C) İletişim kurmuş olurlar
  9.
A)
B)
C)
  9): Aşağıdakilerden hangisi ilişkilerimize zarar verir?
A) sevgi- yardımlaşma
B) sevinç – neşe
C) kızgınlık – öfke
  10.
A)
B)
C)
  10): Belli bir konudaki düşüncelerimize ne denir?
A) ümit
B) duygu
C) görüş
  11.
A)
B)
C)
  11): Aşağıdakilerden hangisi kroki ile ilgili olarak söylenemez?
A) Kağıt üzerine çizilir
B) Kuşbakışı çizilir
C) Uzaklıkları tam olarak gösterir
  12.
A)
B)
C)
  12): Satın aldığımız ürünlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) TSE damgasına
B) Paketin güzelliğine
C) Yapılan reklamlara
  13.
A)
B)
C)
  13): “Sınıfa yeni gelen Ayşe’nin kıyafetleri eskiydi.Çocuklar aralarında konuşup böyle giyinen birinin iyi bir arkadaş da olamayacağına karar verdiler.” Yukarıdaki metne göre sınıftaki öğrencilerin Ayşe’ye karşı davranışına ne ad verilir?
A) ön yargı
B) sevgi
C) inceleme
  14.
A)
B)
C)
  14): Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir?
A) Doğu
B) Kuzey
C) Güneydoğu
  15.
A)
B)
C)
  15): “Güneş her zaman ……………….. doğar.” Cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) doğudan
B) batıdan
C) güneyden
  16.
A)
B)
C)
  16) “Merak ettiğim ve öğrenmek istediğim konular için …………………………… giderim.” Cümlesindeki boş bırakılan yeri tamamlayınız.
A) kütüphaneye
B) eve
C) parka
  17.
A)
B)
C)
  17) Aşağıdakilerden hangisi, okulda uyulması gereken kurallardandır?
A) Sinema ve tiyatroya gitmek
B) Anne ve babamıza yardım etmek
C) Okulu ve sınıfı temiz tutmak
  18.
A)
B)
C)
  18) Arkadaşımızın hangi davranışta bulunması bizi üzer?
A) Dürüst olması
B) Paylaşımcı olması
C) Oyun bozanlık etmesi
  19.
A)
B)
C)
  19) Hangi ifade yanlıştır?
A) Sınıfta konuşurken söz hakkı almam.
B) Küçüklere yardımcı olurum.
C) Çevremi temiz tutarım.
  20. 
A)
B)
C)   
20) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
A) Sınıfta söz almadan konuşmak
B) Yerlere çöp atmak
C) Başkalarının sözünü kesmemek
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......