SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
 
YARGILAMA
Yargıç kürsüye vurdu:
- Suçluyu getirin !
Kalbim atıyordu. Suçlu bendim. Davacılar etrafımı sarmışlardı.Yargıç, adımı, soyadımı sorduktan sonra : -
Kaç yaşındasın? dedi. -
Sekiz, efendim. -
Hangi okula gidiyorsun? -
Sakarya İlköğretim Okuluna.
İlk sözü tebeşire verdi. Tebeşir beyazlar giyinmişti. Dargın dargın : -
Bu çocuk beni iyi kullanmıyor, sayın
yargıç, dedi. Kara tahta tanığımdır. Kara tahta çok öfkeliydi : -
Doğrudur.
Hüseyin Hüsnü Tekışık
İlk beş soruyu okuduğunuz yazıya göre yanıtlayınız.
1. Yargıç nereye vuruyor ?
A) tahtaya
B) Masaya
C)kürsüye
  2. 
A)
B)
C)
  2. Yargıç, çocuğa ilk önce ne soruyor?
A) yaşını
B) okuduğu okulu
C) adını
  3. 
A)
B)
C)
  Suçlu çocuk kaç yaşındaymış ?
A) yedi
B) sekiz
C) dokuz
 4.
A)
B)
C)
  Çocuk hangi okula gidiyormuş?
A) Sakarya İlköğretim Okulu
B) Atatürk İlköğretim Okulu
C) Cumhuriyet İlköğretim Okulu
  5.
A)
B)
C)
  Yargıç ilk sözü kime veriyor ?
A) tebeşire
B)kara tahtaya
C) silgiye
  6.
A)
B)
C)
  “okudu – Ali – kitap “ sözcükleriyle oluşan en düzgün tümce hangisidir?
A) Ali kitap okudu.
B) Okudu Ali kitap.
C) Kitap okudu Ali.
  7.
A)
B)
C)
  “Benim babam dün eve geldi.” Tümcesinde gereksiz yere kullanılmış sözcük hangisidir ?
A) babam
B) dün
C) benim
  8.
A)
B)
C)
  Hangisi tümce değildir?
A) Geldi.
B)babamı
C) Babam geldi
  9.
A)
B)
C)
  9- Üçüncü sınıfta okuyorum.” Diyen çocuğa hangi soru sorulmuş olabilir?
A) Adın ne?
B)Hangi okulda okuyorsun?
C) Kaçıncı sınıfta okuyorsun?
  10.
A)
B)
C)
  10- Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?
A)Babam televizyonu
B)Ödevlerini okudu.
C)Kitap okudu.
  11.
A)
B)
C)
  11-Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A)Eve misafir
B)Taksi de çok
C)Gelir gelmez uyudu
  12.
A)
B)
C)
  12-“Öğretmenin söylediklerini çabuk yaz.” Cümle- sindeki kelimelerden hangisinin sesteşi aşağıda verilmiştir?
A)Heyecanlı
B)Yaz
C)Söz
  13.
A)
B)
C)
  13-“Becerikli” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
A)Kabiliyetsiz
B)Sevimli
C)Marifetli
  14.
A)
B)
C)
  14--“Elbiseni neden kirlettin ( )”cümlesindeki boşluğa hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A)Nokta
B)Ünlem
C)Soru işareti
  15.
A)
B)
C)
  15-Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek almamıştır?
A)Kilim
B)Heybeye
C)Yoldan
  16.
A)
B)
C)
  16-“Evden şimdi çıktı” cümlesindeki isim hangi hal ekini almıştır?
A)den hali
B)i hali
C)e hali
  17.
A)
B)
C)
  17-Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A)Hasangil
B)Ahmetler
C)İzmiri
  18.
A)
B)
C)
  18-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
A)Kitap
B)Sevgi
C)Simitçi
  19.
A)
B)
C)
  19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır?
A)Buraya nasıl geldin
B)Okul,bilgi yuvasıdır
C)Vah zavallı yavrucak
  20. 
A)
B)
C)   
20-“Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.”tümcesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
A)Atatürk
B)19 Mayıs
C)Çıktı
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......