SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1) 25 doğal sayısının birler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamla yer değiştirirse oluşan sayı kaç artar?
A) 10
B) 27
C) 30
  2. 
A)
B)
C)
  2) 532 doğal sayısındaki 3 rakamının basamak değeri kaçtır?
A) 30
B) 3
C) 300
  3. 
A)
B)
C)
  3) 871 doğal sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır?
A) 8
B) 80
C) 800
 4.
A)
B)
C)
  4) 975 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakam yer değiştirirse oluşan sayı, 975’ten kaç eksik olur?
A) 170
B) 180
C) 185
  5.
A)
B)
C)
  5) 3 yüzlük, 5 birlik ve 6 onluktan oluşan sayı kaçtır?
A) 356
B) 306
C) 365
  6.
A)
B)
C)
  6) 67-79-76-31 doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) 79‹76‹31‹67
B) 79›76›67›31
C) 76›79›67›31
  7.
A)
B)
C)
  7) 9, 1,5 sayılarını bir kez kullanarak yazılan en büyük ve en küçük üç basamaklı doğal sayıların farkı kaç olur?
A) 792
B) 634
C) 526
  8.
A)
B)
C)
  8) üç basamaklı en büyük tek doğal sayının 909 eksiği kaçtır?
A) 90
B) 100
C) 109
  9.
A)
B)
C)
  9) 117- 176- 171 doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 117‹171‹176
B) 117‹176‹171
C) 171‹117‹176
  10.
A)
B)
C)
  10) 79A sayısının çift doğal sayı olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
  11.
A)
B)
C)
  11) 57 sayısı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İki basamaklı çift bir sayıdır.
B) Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 5’tir.
C) Çözümlenmiş şekli, 5 onluk +7 birlik şeklindedir.
  12.
A)
B)
C)
  12) İki basamaklı en küçük tek sayı ile üç basamaklı en küçük çift sayının toplamı kaçtır?
A) 112
B) 111
C) 110
  13.
A)
B)
C)
  13) “Dört yüz iki” sayısı hangisidir?
A) 420
B) 240
C) 402
  14.
A)
B)
C)
  14) İki basamaklı en büyük çift sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?
A) 90
B) 89
C) 88
  15.
A)
B)
C)
  15) Aşağıdakilerden hangisi çift bir sayıdır?
A) 87
B) 66
C) 93
  16.
A)
B)
C)
  16) 425 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri ile 4 rakamının sayı değeri toplamı kaçtır?
A) 24
B) 42
C) 420
  17.
A)
B)
C)
  17) 33 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamının iki katı kaçtır?
A) 132
B) 122
C) 66
  18.
A)
B)
C)
  18) 14 ile 82 doğal sayıları arasında, kaç tane doğal sayı vardır?
A) 68
B) 14
C) 15
  19.
A)
B)
C)
  19) 26’dan başlayarak 6’şar 6’şar saydığımızda, beşinci sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 56
B) 50
C) 54
  20. 
A)
B)
C)   
20) 5’ten başlayarak dörder dörder saydığımızda, on altıncı sırada sayılan sayı hangisidir?
A) 65
B) 69
C) 71
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......