İNTERAKTİF TESTLER


1 –Arkadaşımızı seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
a) Ortak özelliklerimizin çokluğuna
b) Giydiği giysinin rengine
c) ailesinin zengin olmasına

2 – Hangi davranışı sergileyenlerle arkadaşlık kurulmaz?
a) bencilce davrananlarla,
b) paylaşmayı sevenlerle,
c) yardımlaşmayı sevenlerle,

3 – Öğretmenimizle konuşurken nasıl davranmalıyız?
a) Sözünü kesmeli önce kendimiz konuşmalıyız.
b) Öğretmenimizi dinlememeliyiz.
c) Önce dinlemeli sonra kendimizi ifade etmeliyiz.

4 – Okulda karşılaşılan hangi sorun tüm öğrencileri ilgilendirir?
a) Öğrencilerden birinin kaleminin kaybolması
b) Bir öğrencinin derse geç kalması
c) Okul tuvaletlerinin kötü kokması

5 – Verilenlerden hangisinin krokisi çizilemez?
a) mahallenin
b) oturma odasının
c) vücudumuzun

6 – Oyun sonrasında kaybeden çocuk nasıl düşünmelidir?
a) Bir daha asla kazanamayacağını,
b)Bir daha oyun oynamaması gerektiğini
c) Kazanan ve kaybedenlerin sürakli değişebileceğini

7 – kişisel bakımımızı yaparken neler kullanırız?
a) defter, silgi, kalem, kitap
b) su, sabun, diş macunu, şampuan
c) oyun hamuru, yapıştırıcı , elişi kağıdı

8 – Hangisi 23 Nisan’ın bayram olma nedenlerindendir?
a) Atatürk o tarihte cumhuriyeti kurmuştur.
b) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve Atatürk’ün bu günü çocuklara armağan etmesi

9 – Aşağıdakilerden hangisi milli bayramımız değildir?
a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
b) 30 Ağustos Zafer bayramı
c) Kurban Bayramı

10 – Biliçli tüketici hangisini yapar?
a) İhtiyacı olmadığı halde alışveriş yapar.
b) Parasının miktarına göre gerekli alışverişi yapar.
c) Parası olduğu için canının her istediğini alır.

11 – Aşağıdakilerden hangisi teknolojik eğitim araçlarından değildir?
a) bilgisayar  
b ) kitaplık  
c) projeksiyon makinesı

12 – Trafik kuralları niçin konulmuştur?
a) Güzel göründükleri için
b) düzeni sağlamak, kazaları önlemek için
c) trafik polisleri için

13 – Yeterli ve dengeli beslenmek nedir)
a) doğal yiyeceklerden zamanında ve bol tüketmeliyiz
b) abur cubur yemeyi alışkanlık edinmek
c) kola olmadan yemek yememek

14 – Verilenlerden hangisi bir evde mutlaka olmalıdır?
a) balkon
b) mutfak
c) tuvalet

15 - Adres bilgilerinde hangisi bulunmaz?
a) oturduğumuz mahallenin ismi
b) evimizin yönü
c) oturduğumuz sokağın adı


16– Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sınıfımızdaki öğrencilerin başarı düzeyleri aynıdır.
b) Sınıfımızda öğrencilerin başarılı oldukları dersler farklıdır.
c) Sınıfımızdaki öğrenciler farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

17 En büyük ve en vazgeçilmez iletişim aracı hangisidir?
a) telefon
b) dil
c) mektup

18– İnsan evdeki kaynaklardan tasarruf ederken ne yapmalıdır?
a) Kaynakları ihtiyaca göre kullanmalıdır.
b) Kaynakları hiç kullanmamalıdır.
c) Kaynakları gerekli gereksiz sürekli kullanmalıdır.

19–Atatürk yaptığı yeniliklerle ulusumuzu nereye getirmeye çalışmıştır?
a) bugünkü düzeyine
b) dünkü düzeyine
c) çağdaş uygarlık düzeyine

20 –Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değişim süreklidir.
b) Her şey zaman içinde değişir.
c) Bazı şeyler asla değişmez.

   
HAYAT BİLGİSİ
1A  2A 3C   4C   5C   6C   7B  8C   9C   10B   11B   12B   13A    14B  15B   16A   17B   18A   19C  20B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................