İNTERAKTİF TESTLER


1-) Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarımızın sağlığını önemsediğimizi gösterir?
A-) Okulun tuvalet ve lavabolarını temiz bırakmak.
B-) Çöpleri, sınıflara ve koridorlara atmak.
C-) Oyunda sinirlenip arkadaşlarımızı sakatlamaya çalışmak.

2-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir?
A-) Elimizi yüzümüzü yıkamak.
B-) Lüzumsuz yanan ışıkları söndürmek.
C-) Giysilerimizi temiz tutmak.

3-) Okuldaki derslerimizde başarılı olabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A-) Ödevlerimizi acele yapmalıyız.
B-) Okula hazırlıklı gelmeliyiz.
C-) Evde ders tekrarı yapmamalıyız.

4-) Aşağıdakilerden hangisi, doğru bir iletişim şeklidir?
A-)Sınıfta izin almadan konuşmak.
B-) Başarılı konuşmasından dolayı arkadaşını kutlamak
C-) Konuşurken başkalarının sözünü kesmek.

5-) “dürüstlük-uyumsuzluk-paylaşma-iyimserlik-sorumsuzluk-yardımseverlik-dağınıklık” İyi bir arkadaşta yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi bulunmalıdır?
A-) 2
B-) 3
C-) 4

6-) “ Teneffüs zili çalınca bütün öğrenciler okul bahçesine çıkarlar. Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A-) Öğrenciler benzer özellikler gösterir.
B-) Her öğrencinin saç ve yüz yapısı aynıdır.
C-) Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır.

7-) Aşağıdakilerden hangisi, milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için önemlidir?
A-) Bayramlarımız
B-) Okulumuz
C-)Özel günlerimiz

8-) Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılır?
A-)Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi.
B-) Atatürk’ün kurmay yüzbaşı olması.
C-) Atatürk’ün Samsun’a çıkması.

 

9-) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in devam ettiği okullar arasında yer almaz?
A-) Şemsi Efendi İlkokulu
B-) Hava Harp Okulu
C-)Manastır Askeri Lisesi

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi, sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?
A-) Hoşgörülü olmak
B-) Anlayışlı olmak
C-) Kırıcı olmak
11-)Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlık ilişkilerimizi olumsuz etkiler?
A-) Arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü davranmak.
B-) Arkadaşlarımıza karşı yanlı davranmak.
C-) Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde çıkarcı olmak.

12-) “Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine çizilmesine ………. Denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-) kroki
B-) harita
C-) okul

13-) Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A-)En çok reklamı yapılan malı satın alır.
B-) Haksızlığa uğradığı zaman hakkını arar.
C-)Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.

14-) Aşağıdakilerden hangisi, okulda sağılığımızı olumsuz etkiler?
A-) temiz lavabolar
B-)havalandırılmış sınıflar
C-)yerlere atılan çöpler

15-) Aşağıdakilerden hangisi, öğrenmemizi olumlu yönde etkiler?
A-) planlı çalışmak
B-) gürültü ortamlar
C-) özel bir çalışma yerimizin olmaması

16-) Arkadaşlarının oyununa katılmak için ne yaparsın?
A-) rica ederim
B-) ağlarım
C-) kavga ederim

17-) Aşağıdakilerden hangisi, dini bayram değildir?
A-) Kurban Bayramı
B-) Ramazan Bayramı
C-) Zafer Bayramı

18-) Aşağıdakilerden hangisi, özel bir güne ait değildir?
A-) 24 Kasım
B-)23 Nisan
C-) 4 Ocak

19-) Okulun tarihini anlatan yazıya ne denir?
A-) tarihçe
B-)otobiyografi
C-) öz geçmiş

20-) Sınıf eşyalarını korumak kimin görevidir?
A-) bekçinin
B-)öğrencilerin
C-) müdürün

1-A 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-C 9-B 10-C

11-C 12-A 13-A 14-C 15-A 16-A 17-C 18-C 19-A 20-B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................