İNTERAKTİF TESTLER


1.

  • Malın kalitesine
  • Bütçemize uygun olmasına
  • Son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına
  • Ambalajının güzelliğine ve reklamının yapılmasına.

Yukarıdakilerden kaçına dikkat ederek alışveriş yapmamız gerekir?
A.4                 
B.3                   
C.2

2.Bayrak neyin sembolüdür?
A.Bağımsızlığın       
B.Kahramanlığın        
C.Vatanseverliğin

3.Aşağıdakilerden hangisinden günün her saatinde ve her yerde yön bulmada yaralanırız?
A.Kutup Yıldızı’ndan     
B.Pusuladan
C.Karınca yuvalarından 

4.Öğrendiğimiz bilgileri hayatımızda uygularsak…………..oluruz. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
A.verimli        
B.değerli        
C.sevimli 

5.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk için söylenemez?
A.İleri görüşlü bir devlet adamıydı.
B.Milletine çok güvenirdi.
C.Başkalarının fikrine önem vermezdi.

6.Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır?
A.eğlenme     
B.dinlenme     
C.beslenme 

7.Cumhuriyetten önce yurdumuzu kim yönetiyordu?
A.Padişah    
B.Başbakan     
C.Kral  

8.Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun’a çıktı?
A.29 Ekim 1923        
B.19 Mayıs 1919      
C.23 Nisan 1920

9.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A.Deniz, akarsu ve göllere çöp atmak
B.Tarihi ve turistik yerleri kirletmemek
C.Çöplerimizi etrafa atmamak.

 

10.Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir?
A.Güney         
B.kuzey             
C.Batı 

 11.Aşağıdaki ara yön hangisi güney ile doğu arasındadır?

A.Kuzeybatı
B.Güneydoğu
C.Kuzeydoğu

12.Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması sakıncalıdır?

A.Asansörü kullanmak
B.Balkonda durmamak
C.Uygun yere hayat üçgeni oluşturmak

13. Sınıf başkanlarını nasıl belirlenir?

A.Kur’a ile
B.öğretmen tarafından
C.Sınıfta yapılan seçimle

14. Bulutsuz bir gecede Kutup Yıldızı’nı gördüğü yöne doğru giden Zeynep ile annesi daha sonra sağa dönerek evlerine varıyorlar.Zeynep ile annesi sırasıyla hangi yönlere doğru yürümüşlerdir?

A.Güneye batıya
B.Kuzeye, batıya
C.Kuzeye,doğuya

15. 2010 yılında en son kutladığımız ulusal bayramımız hangisidir?

A.Cumhuriyet Bayramı
B.Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
C.Zafer bayramı

16. Depremin şiddetini ölçen alet hangisidir?

A.sismograf
B.Barometre
C.Termometre

17. Arkadaşlarımız arasında çıkan bir anlaşmazlıkta aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur?
A.Her iki arkadaşı da dinlemek
B.haklı olan tarafı desteklemek
C.sevdiğimiz arkadaşımız haksızda olsa onu desteklemek.

18. “Öfke ile kalkan zararla oturur.” Atasözü bize neyi öğütler

A.kavgacı olmayı
B.sakin olmayı
C.hoşgörülü olmayı

19. “155 ” hangi kuruluşun telefon numarasıdır?
A. Jandarma imdat
B.Polis imdat
C.İtfaiye

20. Ev adresimizi yazarken aşağıdakilerden hangisini kullanmayız?

A.Telefon numarası
B.Cadde veya sokak adı
C.Mahalle adı

1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B

11-B 12-A 13-C 14-C 15-A 16-A 17-C 18-B 19-B 20-A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................