SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. Aşağıdakilerden hangisi cansız (soyut)varlık adıdır?
A) ağaç
B) düş
C) taş
  2. 
A)
B)
C)
  2. Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) masa
B) çiçek
C) kitap
  3. 
A)
B)
C)
  3. Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir?
A) hayal
B) somut
C) soyut
 4.
A)
B)
C)
  4. Somut bir kavramı bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) sevgi
B) fındık
C) umut
  5.
A)
B)
C)
  5. Gözle görülüp elle tutulabilen canlı veya cansız varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) hayal
B) somut
C) soyut
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerden hangisi somut varlık ( madde) adıdır?
A) nefret
B) ahlak
C) kalem
  7.
A)
B)
C)
  7. Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir?
A) cins
B) özel
C) topluluk
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdaki isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur?
A) Ezgi’cik
B) Ayşeler
C) Ankaraya
  9.
A)
B)
C)
  9. “Ahmet, İzmir’in Çeşme ilçesinde oturmaktadır” tümcesinde kaç tane özel isim vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
  10.
A)
B)
C)
  10. Çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı anlatan isim çeşidi aşağıdakilerden hangsidir?
A) topluluk
B) çoğul
C) tekil
  11.
A)
B)
C)
  11. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir?
A) ordu
B) aile
C) yaprak
  12.
A)
B)
C)
  12. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı olamaz?
A)meclis
B) kulüp
C) sevgi
  13.
A)
B)
C)
  13. Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir?
A) küpe
B) uyku
C) kaygı
  14.
A)
B)
C)
  14. Aşağıdakilerden adlardan hangisi somut bir varlığa aittir?
A) sıcaklık
B) sevgi
C) güneş
  15.
A)
B)
C)
  15. Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır?
A) özel ad
B) cins ad
C) soyut ad
  16.
A)
B)
C)
  16. “ Doğruluk dost kapısıdır” tümcesinde hangi sözcükler soyut ( mânâ) adıdır?
A) dost, kapısı
B) doğruluk, dost
C) Doğruluk, kapısı
  17.
A)
B)
C)
  17. Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmemektedir?
A) deste
B) Düzine
C) bilet
  18.
A)
B)
C)
  18. “ kardeşlerimizin” sözcüğünün tekili aşağıdakilerden hangisidir?
A) kardeşler
B) kardeşim
C) kardeşlerin
  19.
A)
B)
C)
  19. Aşağıdaki adlardan hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamında değişme olmamıştır?
A) gözcü
B) sevgi
C) evde
  20. 
A)
B)
C)   
20. Aşağıdaki adlardan hangisi özel adların yazım kurallarına uygun yazılmamıştır?
A) Atatürkçülük
B) Türkiye’li
C) Adanalı
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......