İNTERAKTİF TESTLER


1-133-a-119-112-b-98-91 sayı dizisinde a yerine yazılacak sayı b    yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır?
A)21         
B105       
C) 126                        

2-A{elma,kitap,kalem,dolap}A kümesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
a)Yıllın ayları kümesine
b)Haftanın günleri kümesine
c)Yıllın mevsimleri kümesine

3-İki sayının toplamı 47’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 13 fazladır.büyük sayı kaçtır?
a)30           
b) 42           
c)32

 4)2,3,4 ve 7 rakamlarıyla her rakamı bir kez kullanarak üç basamaklı  kaç farklı sayı yazabiliriz?
a) 18          
b)24             
c)30

5)Bir bölme işleminde  bölünen ile bölenin toplamı 55’dir. Bölüm 5 kalan 7 ise bölen kaçtır?
a)5             
b)8             
c)10 

6)Yaşları toplamı  30 olan iki kardeşten  büyüğü 18  yaşındadır. 5 yıl önce küçük kardeş kaç yaşındaydı?
a)10          
b)8              
c)7 

7)Oya 2  defter alırsa  250.000  lirası  artıyor. 3 defter alırsa 40.000 lira borçlanıyor.Oya’nın   kaç lirası
var?
a)540.000    
b)830.000   
c)620.000

8)Saatteki hızları 60 ve 80 km  olan iki araba  aynı yerden aynı anda  zıt  yönde  hareket  ediyorlar.
2 saat sonra aralarındaki  uzaklık kaç km  olur?
a)280         
b)400           
c)580

9) Bir işçi günde 8 saat çalışarak  bir işi 3 günde bitiriyor.4 işçi günde 3 saat  çalışarak  aynı işi  kaç günde  bitirir?
a)3             
b)2             
c)5


10)Çevresinin uzunluğu 2 katı  104 cm olan karenin  bir kenarının uzunluğu  kaç cm’dir?
a) 15   
b)20      
c)13 

11. 75 tane kalemin 3  ini kardeşime verdim. Bana kaç kalem kaldı?5
    A)30      
B) 15    
C)45        

12.Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır?
   A)  418 + 433 = 851        
B)  397 + 269 = 666
  C)  248 + 327 = 565       

13.2 m =......... kaç cm eder?
A)200cm      
B)10 cm     
C)20cm    

14.Kemal  9 yaşında. Dedesinin yaşı Kemal'in yaşının  8 katıdır. Dedesi kaç yaşında?
   A) 17        
B) 72      
C)68          

15.Ali bir günde 19 problem çözüyor. 8 günde kaç problem çözer?
  A) 27   
B) 152     
C)155     

16.Bir çıkarma işleminde çıkan 78, fark 47, eksilen kaçtır?
A)  31  
B)126    
C)125     

17.Çözümlenişi :100+100+100+10+10+10+1+1+1 olan sayı hangisidir?
A)330     
B)333        
C)303          

18.  4 deste kalemin 3 düzinesini kullandım. Geriye kaç kalemim kaldı?

a- 4          
b- 8         
c- 6        


19.Bir fıçıda 294 litre zeytinyağı vardır.Bu fıçıya 24 çeyrek litre daha zeytinyağı konulunca fıçı doluyor.Bu fıçı kaç litreliktir?
a-)  302                     
b-) 300                  
c-)  306

 

20."on dokuz" sayısının Romen rakamıyla doğru yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a-)XIIIIV       
b-)  XVIIII    
c-) XIX                               


1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C

1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER

................................................................