İNTERAKTİF TESTLER


1-) Bir toplama işleminde toplananların yerleri değiştirilerek işlem yapılırsa sonuç nasıl çıkar?
a-) Toplam azalır.
b-) Toplam aynı kalır.
c-) Toplam artar.

2-)   18 – 27 – 23 – 32 – 28 – 37 - A         Yandaki örüntüde  A  olan yere kaç yazılmalıdır?   

a-) 33         
b-) 35          
c-) 46

3-) Ece Nur ev resimleri çiziyor.Birinci eve  3  pencere , ikinci eve  6  pencere ,  üçüncü eve  9  pencere çiziyor. Ece Nur bu şekilde evleri çizmeye devam ederse  beşinci  eve  kaç pencere çizer?
a-) 12         
b-) 15          
c-) 18

4-) 459 sayısının çözümlenmiş şekli hangisidir?
a-)4 yüzlük + 5 onluk + 9 birlik
b-) 5 yüzlük + 4 onluk + 9 birlik
c-) 4 yüzlük + 5 birlik + 9 onluk

5-) “ 8 yüzlük + 6 birlik ”  olan sayı hangisidir?
a-) 86          
b-) 860          
c-) 806

6-) Hangi harfin iki simetrisi  vardır?
a-) P     
b-) Ş        
c-) H   

7-) Hangi sözcüğün simetrisi vardır?
a-) BEBE           
b-) KARA          
c-) BİRSEN

8-) Emine , alacağı kazağın fiyatını sordu. Satıcının söylediği fiyatı  en yakın onluğa yuvarlayan Emine 40 lira olduğunu gördü. Acaba kazağın gerçek fiyatı kaç liradır?
a-) 32        
b-) 38           
c-) 34

9-)  7 , 3 ve 5 rakamları ile yazılabilecek en küçük sayı hangisidir?
a-)357      
b-) 375       
c-) 753 

 

10-)  “ 24 ”  sayısının Romen rakamları ile yazılışı hangisidir?    

a-) X X I I I I          
b-)X X I V           
c-) X I V 

11-Yarısının 25 eksiği 175 olan sayının tamamı kaçtır?
a)400             
b)250           
c)300   
                
12.Hangi sayının 2/10 u  200 sayısının 2/4 üne eşit olur?

a)550           
b)  350                
c)500                

13-     (9*8) : (4*1) = işleminin sonucu kaçtır?
a)18                  
b)16               
c)21                  

14-     Ardışık üç sayının toplamı 42’dir. En büyük sayı kaçtır?
a)12                    
b)14             
c)15                       

15-    İki şehir arası 450 km’ dir. Saatte ortalama 90 km hızla giden bir otomobil bu yolu kaç saatte tamamlar?
a)4                       
b)5                
c)6                          

16-    Annem, 5 metre kumaşın 2m 75 cm ‘ sinden elbise dikti. Ne kadar kumaş kaldı?
a)3m 25cm      
b)275cm         
c)2m 25cm                

17-  5 düzine kalem, kaç deste kalemdir?

a)3                        
b)6                
c)5  
                        
18-    Hangi kesir sayısı en büyüktür?

a)5/7                   
b)1/7               
c)4/7                    

19-    40 kişilik bir sınıfın 2/5 i top oynuyor. Top oynamayanlar kaç kişidir?

a)10                  
b)24                 
c)18                      

20-Uzun kenarı,  kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgenin çevresi 160m ‘dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç metredir?

a)20               
b)40                  
c)60   

 

1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B

11-A 12-C 13-A 14-B 15-B 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER .........................................................